Evolusjon E-bok


Evolusjon - Erik Tunstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-02-16
FORFATTER: Erik Tunstad
ISBN: 9788282821056
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,10

FORKLARING:

Har du noen gang tenkt over hva en skog egentlig er? Uten evolusjon ville en skog bare vært en tilfeldig samling trær som nådde oss midt på leggen. Livet slik vi kjenner det - fuglene som synger, blomstene på enga, bikkja til naboen, hjernen din og skogen - eksisterer fordi DNA-molekylet, arvestoffet, av og til gjør feil. Uten disse genetiske feilene ville ingenting utviklet seg. Det finnes en teori om dette: Evolusjonsteorien. Den ble utviklet av Charles Darwin på 1800-tallet og har siden den gang blitt forbedret av hundretusener av forskere, slik at den i dag fremstår som en av vitenskapens best dokumenterte teorier. I denne boka tar biologen og vitenskapsformidleren Erik Tunstad oss med gjennom livets fire milliarder år lange historie, fra de første cellene til det moderne mennesket. Boka omhandler også kritisk tenkning, vitenskapelig tenkemåte og metode, og tar et oppgjør med kreasjonisme - den religiøst begrunnede motstanden mot evolusjonsteorien. I Evolusjon. Basert på en sann historie dekker Tunstad et enormt fagfelt. Boka er utfyllende og faglig oppdatert, men krever ingen forhåndskunnskaper.

...(se også nydarwinisme).Evolusjonsteorien er i dag svært omfattende, og er et viktig forklaringsverktøy innenfor mange ulike fagdisipliner ... Evolusjon | Enhetsbevegelsen ... . Miljø- og livsstilssykdommer. Våre forfedre hadde på visse områder bedre helse som jegere og sankere enn som jordbrukere ().Forskere, oppdagelsesreisende, misjonærer og andre i kontakt med isolerte folkeslag de siste par hundre år, har påpekt at slike mennesker i stor grad var fri for lidelser som kreft, hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og tannråte (). Men var det et bevis for evolusjon, eller var det bare tilpasning? Noen år senere var det finkene med små nebb som dominerte bestanden i ... naturfag.no: Evolusjon ... . Men var det et bevis for evolusjon, eller var det bare tilpasning? Noen år senere var det finkene med små nebb som dominerte bestanden igjen. Dette eksperimentet fikk Jeffrey H. Schwartz, en professor i antropologi, til å trekke den konklusjon at selv om tilpasning kan gjøre at en art overlever under skiftende omstendigheter, «skaper det ingenting nytt». Evolusjon - (l.evolvere - utvikle, å folde seg ut) - Forandring og tilpasning til levemiljøet i levende organismer over lange geologiske tidsperioder.Genetisk forandring i en populasjon av organismer som leder til gradvis forandring fra det enkle til det mer komplekse. Charles Darwin forelso at stort antall avkom, mangfold og variasjon, samt naturlige seleksjon var mekanismen bak evolusjon ... Evolusjon []. Men evolusjon er mer enn bare forandring over tid. Det er mye som forandrer seg over tid: Språk er i stadig utvikling; Jordskorpens plater beveger seg slik at landformer endres Innholdet på denne siden krever Flashplayer 8+ ... "Evolusjon. Basert på enn sann historie» en klassisk populærvitenskapelig fremstilling av de mest sentrale begrepene i evolusjonslæren. Boken gir også en god innføring i hvordan fagfelt som geologi, arkeologi, biologi og paleontologi (læren om forhistorisk liv) har bidratt til å styrke Darwins utviklingslære." Evolusjon. Bevis på at darwinismen tar feil; Evolusjon basert på design; Forutinntatte holdninger; Utviklingen vitner om Gud; Design og hvordan mennesket ble til; Fra Lamarck til Darwin; Null sjanse for liv fra tilfeldigheter. Liv kan umulig ha oppstått spontant; Kompleks informasjon ikke fra tilfeldigheter; Noe så komplekst som liv vitner ... Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til evolusjon. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Ord som starter med evolusjon. evolusjonistisk. evolusjons-Ord som slutter på evolusjon. Russiske revolusjon. industriell revolusjon. Evolusjon i praksis. Vi hører stadig om at nye bakterier og virus har utviklet motstandsdyktighet mot medisiner. Dette er evolusjon i praksis. Det vil alltid finnes individer i en bakteriestamme som tilfeldigvis tåler medisinen. En slik egenskap kan oppstå plutselig, ved en såkalt mutasjon. 28.05.1967 · Tillatt for alle · 17 min. Se også Mer informasjon. Tilgjengelig fra: 7. mars 2016 kl. 00:00; Tilgjengelig til: 14. januar 2020 kl. 00:00 ... Evolusjon (latin evolutio, 'utfalding') er eit biologisk omgrep for gradvise endringar av arveeigenskapar til ein populasjon over tid. Endringane omfattar organismane sin morfologi (oppbygging), åtferd og liknande og medfører at nye artar oppstår medan andre døyr ut.Evolusjon er også knytt til økologi og miljøfaktorar.Som regel føregår evolusjon over lengre tidsperiodar som kan ... Evolusjon All forskning og formidling ved Naturhistorisk museum, UiO, bygger på det vitenskapelige prinsipp at jordkloden og alt liv som finnes her er et resultat av naturlige biologiske og geologiske prosesser. Ideer / NOTERT / evolusjon. Ikke kokkeape, men bankeape. Aktuelt / BIOLOGI. Aktuelt / BIOLOGI. Grensesprengende gummibjørner . De har fått mennesker til å tvile på både Gud og evolusjonen. Møt bjørnedyrene. Aktuelt / ARKEOLOGI. Aktuelt / ARKEOLOGI. Kjøkken-evolusjon. Evolusjon. 09.10.1991 · Tillatt for alle · 19 min. Nordens største skulpturprosjekt. Nordmannen Hagbart Solløs, bosatt i Stange, Hedmark, vant Nordens største skulpturkonkurranse. Etter fire års arbeid ble skulpturen innviet i Härnösand i Sverige sist sommer. Etterutdanningskurs for lærere med tema evolusjon. Arrangert av Skolelaboratoriet ved NTNU. Evolusjon? Ble livet til av seg selv - ut av ingenting? Eller har vitenskapen slått det fast én gang for alle at ingenting kommer av ingenting? Skip to content. Nothing Found. It seems we can't find what you're looking for. Perhaps searching can help. Search for: Search for: Recent Comme...