Om erstatningsrett E-bok


Om erstatningsrett - Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-20
FORFATTER: Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland
ISBN: 9788205431232
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,96

FORKLARING:

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett. Generelle utviklingstrekk på formuerettens område er mer lovregulering, reguleringstetthet og flere typer lovregulering. Samtidig utfører nå private aktører kontroll- og tilsynsoppgaver som tidligere var offentlige, og skillet mellom offentlige og private aktører viskes dermed til en viss grad ut. Fremstillingen behandler etablerte erstatningsrettslige problemstillinger både i lys av disse utviklingstrekkene og i lys av nyere rettspraksis. Det er primært norske rettsregler som behandles, men også europeiske aspekter trekkes inn. Boken er en videreføring av arven etter Peter Lødrup og er en moderne utgave av erstatningsretten. Lødrups bok var skrevet som lærebok til erstatningsrettfaget til første avdeling ved Det juridiske fakultet i Oslo. Denne fremstillingen har samme utgangspunkt, men stoffet er i stor utstrekning bearbeidet og videreutviklet utover kravene til en lærebok, og henvender seg også til dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrettslige spørsmål.

...lysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse ... Erstatningsrett | Cappelen Damm Akademisk ... . Kontakt oss Har du spørsmål om Juristenes Utdanningssenters kurs og etterutdanning kan du kontakte oss på [email protected] Om Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA. Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av Norges største advokatfirmaer med spesialkompetanse på erstatningsrett. Gjennom mer enn 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke og pasientskade. ... dinerstatning.no - Norges ledende nettavis om erstatningsrett ... . Gjennom mer enn 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke og pasientskade. Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal 2017 og eldre utgaver. Hele boken, med unntak av 4.4.3, 4.5, 8.1 (produktansvaret), 8.2 (forurensningsansvaret), 9.2(Ansvar for yrkesskader), 9.3 (legemiddelansvaret), 9.4 ... Kjøp 'Om erstatningsrett, med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup' av Trine-Lise Wilhelmsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok | 9788205431232 Vi er Norges ledende advokatfirma innen erstatningsrett og bistår i alle typer erstatningssaker.Ta kontakt for en gratis samtale om din sak! Erstatningsrett. Om innehaver av BankID er erstatningsansvarlig ved identitetstyveri og misbruk av BankID Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Agder lagmannsretts dom 7. november 2019 skal behandles i Høyesterett. 1. Generelt om boken og lærebokformatet. Morten Kjellands Erstatningsrett - en lærebok ble utgitt i 2016 på Universitetsforlaget. Av forordet fremgår det at boken er ment som en ren lærebok i erstatningsrett, tilpasset læringskravene ved Universitetet i Oslo. Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup Av Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland. Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Kjelland, Erstatningsrett -en lærebok 2016 s. 358: «Timevederlaget må fastsettes konkret, ut fra hva det faktisk koster å leie inn hjelp. I 2015 kan det lett bli tale om et timevederlag i intervallet 150-350 kroner, alt etter arbeidets art og tilbudet av arbeidskraft.» Pris: 541,-. innbundet, 2017. Sendes innen 3-6 virkedager. Kjøp boken Om erstatningsrett av Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland (ISBN 9788205431232) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Reglene om erstatningsansvar er en del av erstatningsretten. I norsk rett stilles det tradisjonelt opp tre vilkår for erstatningsansvar. Alle vilkårene må være oppfylt for at ansvar skal foreligge. Det må for det første foreligge et økonomisk tap. Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Litteratur. Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2017 (nr. 3/2017) HR-2016-2399-A Foreldelsesloven § 9 - erstatningskrav utenfor kontraktsforhold (nr. 1/2017) HR-2016-2...