Økonomisk kriminalitet E-bok


Økonomisk kriminalitet - Petter Gottschalk pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-04
FORFATTER: Petter Gottschalk
ISBN: 9788202556228
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,27

FORKLARING:

Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge. Den introduserer bekvemmelighetsteori som en integrert forklaring på hvitsnippkriminalitet, der økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende atferd er de utslagsgivende faktorene.I bokens andre utgave er plasskrevende lister over navngitte hvitsnippforbrytere fjernet og temaene bedre balansert, i tillegg til at stoffet er oppdatert og utvidet med nye perspektiver.Blant temaene som behandles i boken er en modenhetsmodell for samfunnsansvar varsling som informasjonskilde gransking, deriblant situasjonsbestemt gransking og granskingsstrategier en utviklingsmodell for kriminelle organisasjonerØkonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar retter seg mot bachelorstudenter på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier, og kriminologi-, politi- og jusstudier. Den er egnet for nettstudenter som vil tilegne seg en innføring i sentrale teorier om økonomisk kriminalitet og for praktikere som skal gjennomføre undersøkelser, utredninger, forvaltningsrevisjon, gransking eller utvidet revisjon ved mistanke om økonomisk kriminalitet. Boken er også egnet for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten. Å bekjempe økonomisk kriminalitet forutsetter kunnskap om både kriminaliteten og de kriminelle. Denne boken formidler kunnskap gjennom aktuelle norske eksempler, statistikk, beskrivelser, definisjoner og teorier.

...r så mye mer enn arbeidslivskriminalitet ... Nettsvindel - Politiet.no ... . For eksempel hvitsnippforbrytelser begått av de mest ressurssterke blant oss; korrupsjon, innsidehandel og grove ... Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og vil i 2020 fortsette kampen for å stoppe svindel og økonomisk kriminalitet på et så tidlig tidspunkt som mulig. Kilde: Annual Fraud Report 2019, DNB FC3. Bekjempelse av hvitvasking. Hvitvasking av penger er en forutsetning for de fleste former for kriminalitet. It-relateret økonomisk svindel. Hvorda ... Slakter regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet - VG ... . It-relateret økonomisk svindel. Hvordan skal du forholde dig, hvis du eller din virksomhed er blevet udsat for økonomisk kriminalitet på internettet? Fx identitetstyveri, phishing, ransomware, en falsk faktura eller misbrug af dine betalingskort? Anmeld som privatperson. Økonomisk kriminalitet; Nettsvindel; Nettsvindel. Nettsvindel er en type bedrageri som blir utført ved bruk av internett. Svindelen kan for eksempel skje via SMS, telefon, e-post, applikasjoner og nettsider. Metodene som blir brukt, varierer. Svindleren har økonomisk vinning som mål. Pris: 501,-. heftet, 2018. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Økonomisk kriminalitet av Petter Gottschalk (ISBN 9788202556228) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Virksomheter utsatt for økonomisk kriminalitet oppgir at de anmelder om lag 30 prosent av sakene de har vært utsatt for (Ellingsen 2010). I tillegg er det en del andre lovbrudd - blant annet begått mot barn, de minste foretakene eller andre grupper - som i ulikt omfang til ulike tider faller utenfor både spørreundersøkelsene og anmeldelsene til politiet. Økonomisk kriminalitet fører til store skadevirkninger for samfunnet, for virksomheter og for enkeltmennesker. Beskyttelse av ressurser og verdier kan oppnås ved å bygge og bruke kompetanse for å identifisere risiko og treffe tiltak mot økonomisk kriminalitet. Etter hvert lekket det likevel ut informasjon om at det var oppdaget økonomisk utroskap og at det kom til å bli en ... opplyser en kilde med gode kunnskaper om økonomisk kriminalitet. ... Økonomisk kriminalitet er profittmotivert, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Alvorlig økonomisk kriminalitet er gjerne koblet til organisert kriminalitet, og kurset gir derfor innsikt i kriminelle organisasjoner nasjonalt og globalt. Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet; Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Denne videreutdanningen har som formål å gjøre deg som jobber i kontrolletatene og politiet bedre kvalifisert til å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom høynet kompetanse og styrket samarbeid. Økonomisk kriminalitet unndrar årlig store inntekter fra velferdsstaten. Det trengs derfor kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeid med skattemyndigheter, trygdeetat og sosialmyndigheter for å avdekke slik kriminalitet. Og det må prioriteres. Økonomisk kriminalitet utgjør en alvorlig trussel mot enkeltpersoner og strukturer i næringslivet. Enda mer alvorlig er kanskje den trusselen økonomisk kriminalitet i ytterste konsekvens kan utgjøre for velferdsstaten og demokratiet. Slakter regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet. 11.08.16. Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules ... Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) varetager for det første behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, Økonomisk kriminalitet Våre advokater har lang og kvalifisert erfaring med økonomiske straffesaker og i sivile saker om lignende forhold der sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er aktuelt....