Flyktningers psykiske helse E-bok


Flyktningers psykiske helse - Sverre Varvin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-05-24
FORFATTER: Sverre Varvin
ISBN: 9788215029481
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,46

FORKLARING:

Hvordan kan helsepersonell best ta imot og behandle flyktninger?Flyktninger har en krevende vei til Norge, ofte preget av store påkjenninger og overgrep. Hjemlandet er forlatt, og de har mistet ikke bare nære personer og hjemlig kultur, men også sine framtidsmuligheter. Tortur og andre systematiske overgrep sikter nettopp mot å ødelegge menneskets tro på seg selv og framtida. Men det finnes mange selvhelende krefter i mennesker og i grupper. Måten vi tar imot og behandler flyktninger på, er avgjørende for at disse kreftene skal få utfoldelse. Sverre Varvin har mer innsikt og erfaring i flyktningers liv og helse enn de fleste. Målet med boken er å gi helsepersonell «håndteringskompetanse»: for eksempel hvordan krigstraumer kommer til uttrykk, hvordan man kan samhandle med et menneske som er i en slik desperat livssituasjon, de vanligste helseplagene, hvordan man kan identifisere depresjon, hvordan man bruker tolk m.m.«Anbefales.»«Tidsskrift for Den norske legeforening»Sverre Varvin er professor i psykisk helsearbeid, Fakultet for helsefag (HF) ved OsloMet, Storbyuniversitetet.

...id lite undersøkt. De fleste studier er rettet mot barn etter at de har mottatt asylstatus og bosatt seg i kommunene ... Bekymret for flyktningers psykiske helse | Utrop ... . Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse - en litteraturstudie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47(9), 812-817. Enslige mindreårige er den gruppen flyktninger som økte mest i fjor. På tross av dette vet vi lite om hvilke psykiske plager de har og hva slags hjelp de trenger. Barnas psykiske helse kan i stor grad knyttes til hvordan omsorgspersonene klarer å ivareta omsorgsansvar under sv ... Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere - Rådet for ... ... . Barnas psykiske helse kan i stor grad knyttes til hvordan omsorgspersonene klarer å ivareta omsorgsansvar under svært belastende forhold. Helsepersonell bør være spesielt oppmerksomme på tegn på svekket psykisk helse hos barn og unge som har måttet flykte. Rusmiddelmisbruk kan forekomme, og ofte i kombinasjon med psykiske lidelser. Ny bok om flyktningers psykiske helse. Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere. Selvmord og støtten som aldri kom. 5. november publiserte VG denne kronikken fra generalsekretær Tove Gundersen. Flyktningers psykiske helse Høyere forekomst av psykiske lidelser -og høyere risiko for å utvikle dette Norsk studie: mellom 30 % og 60 % hadde kliniske nivå av henholdsvis PTSD-, depresjons-eller angstsymptomer (Jakobsen, Sveaass, Johansen & Skogøy, 2007) flyktningers psykiske helse, har vi utarbeidet en veileder for traumestabilisering innen kommunalt helsearbeid. Tilskuddsordningen skal bidra til en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell som har fokus på stabilisering og fremming av god psykisk helse hos nybosatte Flyktninger og asylsøkere er en sammensatt gruppe. Utfordringene som den enkelte har krever ofte kompetanse utover ett fagområde. Hendelser i hjemlandet, som krig, overgrep eller tortur, kan føre til traumatisering. Men også selve migrasjonsprosessen... Fant sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse (FHI) En fjerdedel av innvandrerne opplever å bli forskjellsbehandlet på grunn ...