Å invitere elever til skriving E-bok


Å invitere elever til skriving -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-07-10
FORFATTER:
ISBN: 9788245018134
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,78

FORKLARING:

Kvaliteten på tekstene elevene skriver, har nær sammenheng med kvaliteten på skriveoppgavene de får. Derfor er måten oppgavene er formet på, så viktig. Oppgavene skal være relevante, motiverende og tydelige de skal invitere til skriving. Skriveoppgavene og hvordan de er designet, er ett av flere aspekter ved skriveprosesser i skolen. Det er imidlertid overraskende hvor liten oppmerksomhet skriveoppgavene har fått i skriveforskningen sammenlignet med andre sider ved skriveopplæring, for eksempel skriveundervisning, veiledning og vurdering av skriving. Denne antologien omfatter artikler om skriveoppgaver i flere fag på ulike trinn, og oppgavematerialet er hentet fra lærebøker, eksamener og tester og fra læreres egenproduserte oppgaver. Forfatterne er skriveforskere og fagdidaktikere med forskjellig fagbakgrunn, og de har varierte innfallsvinkler til analyse og vurdering av skriveoppgaver. Skriveoppgaver studeres som egne typer tekster og analyseres blant annet ut fra hvordan de får fram skriveoppdrag, formål og mottaker, og ut fra hvordan de forberedes og introduseres i klasserommet. Ikke minst analyseres ulike oppgavedesign i lys av skriveteorier. Boken er særlig egnet for skriveforskere, lærerstudenter og lærere i alle fag. Hildegunn Otnes er professor i norskdidaktikk ved NTNU Med bidrag fra Cecilie Bach, Jannike Ohrem Bakke, Sindre Dagsland, Peter Hobel, Camilla Stabel Jørgensen, Anne Holten Kvistad, Annette Lykknes, Anita Normann, Hildegunn Otnes, Karianne Skovholt, Jorun Smemo, Hanne Solem, Aslaug Veum og Sigrid Ørevik.

...hvordan de er designet, er ett av flere aspekter ved skriveprosesser i skolen ... Skrivehjulet | Skrivesenteret ... . Når snøen laver ned og legger seg som ei hvit dyne over landskapet, passer det å invitere «The Snowman» på besøk i klasserommet. I denne ressursen viser vi hvordan du som lærer kan bruke film som inspirasjon for ulike skrivesituasjoner i engelsk, eksemplifisert gjennom filmen «The Snowman». Innenfor engelskfaget er det lett å se for seg ulike måter å jobbe med skriving inspirert ... Å invitere elever til skriving ulike perspektiver på skriveoppgaver. Hi ... Å invitere elever til skriving (Ulike perspektiver på ... ... ... Å invitere elever til skriving ulike perspektiver på skriveoppgaver. Hildegunn Otnes (Redaktør) Kvaliteten på tekstene elevene skriver, har nær sammenheng med kvaliteten på skriveoppgavene de får. Derfor er måten oppgavene er formet på, så viktig. Oppgavene skal ... Vår pris 419,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Kvaliteten på tekstene elevene skriver, har nær sammenheng med kvaliteten på skriveoppgavene de får. Derfor er måten oppgavene er formet på, så viktig... Kvaliteten på tekstene elevene skriver, har nær sammenheng med kvaliteten på skriveoppgavene de får. Derfor er måten oppgavene er formet på, så viktig. Oppgavene skal være relevante, motiverende og tydelige de skal invitere til skriving. Skriveoppgavene og hvordan de er designet, er ett av flere aspekter ved skriveprosesser i skolen. Det er imidlertid overraskende hvor liten ... (2016) Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215021867. Otnes, Hildegunn. (2015) Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1813-4. Å invitere elever til skriving : ulike perspektiver på skriveoppgaver Av Hildegunn Otnes Forlag Fagbokforl. / Landslaget for norskundervisning ISBN 9788245018134 Utgitt 2015, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Scanvik er importør og distributør af: Rejseguider og landkort til hele verden, nordiske bøger, andre internationale udgivelser, reoler, legetøj og sprogkurser. Kontakt Om Scanvik Ny kunde Kontakt Om Scanvik ... Å invitere elever til skriving : ... Etter skriving: Publisering. Elevene er tydelig stolte av eget arbeid og legger fornøyde brevene i postkassa etter at de er ferdige. Elevene oppfordres til å komme fram til tavla, vise brevet sitt for de andre ved hjelp av dokumentkamera, og fortelle hva de har skrevet. De fleste elevene ønsker å vise fram arbeidet sitt. Om skriveoppgaver med relevans for RLE-faget i Normprosjektet. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver.. Jørgensen, Camilla Stabel. (2014) Elevvurdering i religions- og livssynsfaget Kvantitativt og kvalitativt rapporterte vurderingspraksiser: Hva forteller ulike tilnærminger?. Å arbeide med skriving som prosess gjennom flere faser er viktig for at elevene skal utvikle skrivekompetanse, og å arbeide i prosesser er sentralt i norskfaget. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål. Skriving hjelper elevene til både å se nye sammenhenger og å avsløre manglende sammenheng og forståelse. Derfor er skriving en viktig læringsstrategi. Å la elevene arbeide med en lengre fagartikkel i hvert av fagets hovedområder vil støtte elevenes læring i faget. Otnes, H (2015): Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Fagbokforlaget Smidt, J. (2013). "Skrivetrekanten: videoforedrag med Jon Smidt", ... Meir om skriving: Sjå pakka "God skriveopplæring" i Språkløyper: Ved å måtte ta stilling til noe andre har skrevet, øver elevene opp den kritiske evnen sin, og det kommer dem til gode både når det gjelder å vurdere sin egen og andres skriving. Kunnskapsmessig kan elevene dra fordeler av å høre hva andre har tatt med av momenter eller hvordan andre har uttrykt seg. I læreplanen i engelsk finner du hovedområdet kultur, samfunn og litteratur. Innenfor disse områdene vil du finne mange temaer som kan engasjerer elevene og motivere dem til å skrive...