Den romantiske visjon E-bok


Den romantiske visjon -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-05-10
FORFATTER:
ISBN: 9788270993901
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,88

FORKLARING:

Romantikken var en viktig brytningstid. Den oppstod som et korrektiv til ensidig rasjonalisme og fornuftstenkning. Gjennom sin vektlegging av menneskelig f¿lelsesliv, folkelige tradisjoner, dybden i forgangne tiders kultur og skj¿nnheten i naturen .pnet den nye horisonter i europeisk diktning, filosofi, malerkunst, musikk og religionsforst.else. Den gav st¿tet til en fordypet historisk bevissthet og fikk mye . si for utviklingen av en ny demokratisk nasjonalitetstenkning i mange europeiske land.

..., rytmikk og setningsbygning. Blant annet i sitt forhold til drøm og visjon er Fröding en arvtager til den store romantiske tradisjonen i svensk og europeisk diktning (Goethe, Heine, Burns, Shelley, Byron, Poe og Stagnelius), samtidig som han fører videre den svenske visetradisjonen fra Bellman (og ... Romantikk - Kunsthistorie ... ... Romantisk diktning Den romantiske visjon. studier i europeisk og nordisk romantisk diktning og åndshistorie. Askedal, John Ole (Redaktør) Haanes, Vidar L. (Redaktør). Boka belyser bredden i romantikkens bidrag til nordisk og europeisk kulturell nyorientering. Sommeren 2014 viste Nordnorsk Kunstmuseum utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon med verker av den romantiske maleren Peder Balke (1804-1887 ... Our Heritage | Starbucks Coffee Company ... . Askedal, John Ole (Redaktør) Haanes, Vidar L. (Redaktør). Boka belyser bredden i romantikkens bidrag til nordisk og europeisk kulturell nyorientering. Sommeren 2014 viste Nordnorsk Kunstmuseum utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon med verker av den romantiske maleren Peder Balke (1804-1887). Som en videre formidling av denne utstillingen presenterer vi et digitalt formidlingsprosjekt med tittelen Digital Balke/Divine North, som fokuserer på Balkes nordnorske landskapsmotiver.Musikeren Gaute Barlindhaug har laget et elektronisk ... Den romantiske visjon: studier i europeisk of nordisk romantisk diktning og åndshistorie Den fant til og med veien inn i fortellinger og romaner. ... Ro og sjelefred finner han - som de romantiske heltene - i naturen. Den ulykkelige kjærlighetshistoria viser også avstanden og konflikten mellom natur og kultur, ... NDLA sin visjon er å lage gode, ... Romantikken brøt fram i Europa i kjølvannet av den franske revolusjon og under Napoleonskrigene. Opplysningstiden på 1700-tallet var antiautoritær, fornuftbasert, vitenskapsorientert, optimistisk og hadde stor tro på menneskets intelligens (jf. rasjonalisme).Slagordene var frihet, likhet og brorskap. Estetikken var overveidende klassisistisk, det vil si preget av antikkens dogmer for hva ... De romantiske dikterne satte intuisjon, ... Den fransk-sveitsiske filosofen og forfatteren Jean-Jacques Rousseau ... NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Visjonen om å utfordre Moderniteten med tindefriluftsliv ble til Stetind-sommeren 1966 etter storveggklatring på arktisk stjernegranitt og tanker om den frie naturens egenverdi med filosofiprofessoren Arne Næss som kjentmann i veggen ogi Spinozas tenkning om ... er levendegjøring av Den romantiske bevegelsens grunnverdier ... Denne boken tar leseren med på en reise gjennom Arne Skouens filmatiske univers. I etterkrigstiden regisserte og produserte Arne Skouen hele 17 spillefilmer på 20 år. Det krevde talent, pågangsmot og ukuelig vilje. Selv om Skouen først og fremst laget engasjerende filmfortellinger, var fortelling... Romantikk er betegnelsen på en retning innen kunst og kultur, hovedsaklig på 1800-tallet. Romantikken dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte lenger innenfor enkelte kunstformer enn andre. den menneskelege visjonskraft. Denne strofen fra dikningen til den engelske forfatteren William Blake innebærer et litterært program, et romantisk syn på hva som skal være litteraturens oppgave. Utdraget inneholder tre ord som er karakteristiske for romantikken på 1800-tallet: innover, Gud og visjon. Katalogopplysninger. Maleriet Fyr på den norske kyst, ca 1855, er malt av Peder Balke (1804 - 1887). Det er malt i olje på lerret oppklebet på lamell-plate og er 58,5 x 70,5 cm. Bildet er en del av Nasjonalgalleriets samling og er utstilt i et av rommene viet nasjon...