Regnskapsorganisering E-bok


Regnskapsorganisering - Tove-Gunn Moen, Bjørgunn Havstein pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-08
FORFATTER: Tove-Gunn Moen, Bjørgunn Havstein
ISBN: 9788202511777
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,43

FORKLARING:

Regnskapsorganisering gir en grundig fremstilling av de oppgavene som må utføres, og de rammebetingelsene som gjelder, når et regnskap og annen økonomisk informasjon skal utarbeides i et foretak. Boken gir god forståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser og hvordan opplysningene fra disse systematiseres i regnskapsrutiner. Intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen, står sentralt i fremstillingen. I boken er også de formelle kravene til eksterne regnskapsførere omtalt. Denne 7. utgaven er betydelig omarbeidet og oppdatert per 1.1.2017 med de mange lov- og forskriftsendringer som har funnet sted i Bokføringsloven med tilhørende forskrift, og øvrige lovbestemmelser som regulerer pliktig rapportering.Omtalen av intern kontroll er endret og bygger på COSOs rammeverk fra 2013. Kapitlet om risikostyring er utvidet med omtale av ISO 31000 Risikostyring. Kapittel 5 er omarbeidet og utvidet med grundig omtale av IT-sikkerhet. Dette kapitlet er skrevet av Kent Kvalvik, som i en årrekke har jobbet med IT-systemer og kontroll og sikkerhet i den sammenheng. Kapittel 8 er oppdatert med siste utgave av «God regnskapsførerskikk».Sammenhengen mellom regnskapspostene, forretningsprosessene og de underliggende regnskapsrutinene er fortsatt et gjennomgående tema, og boken viser hvordan den interne kontrollen må legges opp slik at regnskapsrapporter og annen økonomisk informasjon blir pålitelig.Hvert kapittel avsluttes med oppsummerende spørsmål. Løsninger til disse spørsmålene finnes som vedlegg bak i boken. I tillegg anbefales det at man arbeider med oppgavene i den tilhørende oppgavesamlingen Regnskapsorganisering. Bokføring og intern kontroll - Oppgavesamling.

...rståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser og hvordan opplysningene fra disse systematiseres i regnskapsrutiner ... Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering; lærebok ... ... . Regnskapsorganisering gir en grundig fremstilling av de oppgavene som må utføres, og de rammebetingelsene som gjelder, når et regnskap og annen økonomisk informasjon skal utarbeides i et foretak. Boken gir god forståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser … Regnskapsorganisering_124291 Arbeids- og lederpsyk 28.01.14 09.00 Side 14. 14. R E G N S K A P S O RG A N I S E R I N G. føringsloven har bestemmelser om hvilke spesifikasjoner som må utarbeides ... Denne bo ... Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering (Oppgaver og ... ... .01.14 09.00 Side 14. 14. R E G N S K A P S O RG A N I S E R I N G. føringsloven har bestemmelser om hvilke spesifikasjoner som må utarbeides ... Denne boken er laget til læreboken Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering av samme forfatter. Læreboken gir en grundig innføring i risikostyring og internkontroll med hovedvekt på internkontroll i virksomhetsrutiner. Boken er en grundig innføring i risikostyring og internkontroll med hovedvekt på internkontroll i virksomhetsrutiner. Den er skrevet for studenter på høgskolenivå med profilering innen regnskap og revisjon, og dekker kravene i emnet virksomhets- og regnskapsorganisering. Dette kurset er på 7,5 studiepoeng. Kurset inngår i vår valgkursportefølje. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke grader dette kan inngå i. Nettstudier: Kurset gjennomføres som en kombinasjon av webinarer, temabaserte videoer og andre relevante læringsaktiviteter. Regnskapsorganisering - Oppgavesamling inneholder et stort utvalg oppgaver som til sammen dekker hele regnskapsprosessen fra registrering av regnskapsdata til den endelige rapporteringen.. Formålet med oppgavesamlingen er å øke forståelsen for hvordan regnskapsrutiner og kontrollsystemer kan etableres og vedlikeholdes slik at regnskapsbrukerne er sikret pålitelig rapportering, og at ... Oppgavesamling...