Beredskapsøving og -læring E-bok


Beredskapsøving og -læring - Morten Sommer, Bjørn Pollestad, Tommy Steinnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-10
FORFATTER: Morten Sommer, Bjørn Pollestad, Tommy Steinnes
ISBN: 9788245022780
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,78

FORKLARING:

Trening og øving er avgjørende for å sette enkeltpersoner og organisasjoner i stand til å lykkes i krevende situasjoner. Beredskapsorganisasjoner bruker derfor mye tid og ressurser på å øve. Tradisjonelt foretrekkes store fullskalaøvelser. Det er en utbredt forståelse at jo større og mer realistisk en øvelse er, desto bedre blir læringsutbyttet. Dette viser seg imidlertid ikke alltid å stemme. Beredskapsøving og -læring presenterer et alternativ til den tradisjonelle øvelsestilnærmingen. Boken foreslår en systematisk tilnærming til øving og læring innen beredskap. Tanken er å benytte ulike lærings- og øvingsaktiviteter på en slik måte at personene som øver, får utviklet alle nødvendige kunnskaper og ferdigheter, og at organisasjonene får identifisert viktige forbedringspunkter, og at ressursbruken ikke er større enn nødvendig. Denne boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere i beredskapsorganisasjoner. Den kan benyttes både i studiesammenheng til å analysere øvings- og læringsaktiviteter, og til forbedring av øvings- og læringsarbeidet i beredskapsorganisasjoner. Morten Sommer er førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet ved Høgskulen på Vestlandet der han bl.a. har bygget opp studietilbud i beredskapsledelse. Bjørn Pollestad har bakgrunn fra Forsvaret og politiet, og han har allsidig operativ bakgrunn fra flere politidistrikter samt internasjonal tjeneste. Han har også jobbet som sikkerhetsrådgiver i petroleumssektoren og som meteorologifullmektig på en ishavsstasjon. Tommy Steinnes er seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap i Statens vegvesen. Han har tidligere jobbet i kriminalomsorgen, Sivilforsvaret, Forsvaret og i oljesektoren. Han har erfaring fra å jobbe på både taktiske og strategiske nivåer innen beredskap og krisehåndtering innen flere av disse sektorene.

...0 - 19.30 vil det vere politi, brannmannskap og ambulanse i uttrykking, på og i nærleiken av Fosshaugane Campus i Sogndal ... Beredskapsøving med væpna politi på Campus i Sogndal ... ... . Onsdag 10. januar kl. 20.30-22.00 skal Statens vegvesen, nødetatane og AF Gruppen AS ha beredskapsøving i Godøytunnelen i samband med utbetringa av tunnelen. Torsdag skal det vera beredskapsøving i Geiteryggtunnelen for blant anna å prøve ut det nye utstyret som er montert der som ein del av opprustinga. Litt om Geiteryggtunnelens historie og de arbeidene som nå har blitt utført. Geiteryggtunnelen ble åpnet i 1974. Vi in ... Beredskapsøving på Molde sjukehus 7. november - Helse Møre ... ... . Litt om Geiteryggtunnelens historie og de arbeidene som nå har blitt utført. Geiteryggtunnelen ble åpnet i 1974. Vi inviterte til beredskapsøving denne veka, for å hjelpe til med å førebu og «trimme» kriseleiinga i samanslåingskommunane før dei vert formelt etablert frå nyttår. På tysdag øvde kommunane Ullensvang, Bjørnafjorden, Alver, Øygarden og Voss i Bergen. Dagen etter møttest kommunane Kinn, Stad, Sunnfjord og Sogndal på Skei. Revidert nasjonalbudsjett gir Heimevernet 5,7 millioner friske kroner til ekstra trening og beredskapsøving i Nord-Norge. Sideinnhold Ekstrabevilgningen: 3,6 millioner går til trening av 4 HV-områder i HV-17, Finnmark heimevernsdistrikt og 2,1 mill. går til trening av innsatsstyrkene våre i Nord-Norge. På Bømlo Røde Kors si beredskapsøving var heile det lokale Røde Kors involvert, ikkje berre hjelpekorpset. - Me må ikkje gløyme ressursane me har samla, seier operativ leiar, Thorbjørn Kirkeleit....