Styring og samstyring E-bok


Styring og samstyring - Asbjørn Røiseland, Signy Irene Vabo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-03
FORFATTER: Asbjørn Røiseland, Signy Irene Vabo
ISBN: 9788245019995
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,93

FORKLARING:

Styring er en viktig del av all politisk virksomhet. Det er gjennom styring at politiske ideer og visjoner omsettes til samfunnsendringer. I denne boken diskuteres endringer i og utfordringer for offentlig styring i dagens samfunn. Boken presenterer og utvikler begrepet samstyring basert på den internasjonale litteraturen om «governance». Samstyring handler om samarbeid som har relevans for styring og ledelse, og som involverer offentlige og private, frivillige eller andre samfunnsaktører. Boken er organisert rundt fire sentrale spørsmål: - Hva er samstyring? - Kan samstyring styres og ledes? - Er samstyring demokratisk? - Er samstyring effektivt? Disse spørsmålene diskuteres både fra en teoretisk og en praktisk synsvinkel, og boken gir en rekke eksempler på samstyring og utfordringer knyttet til denne styringsformen. I denne reviderte og oppdaterte utgaven er det kommet med et kapittel om ledelse av og i samarbeid. Samstyring oppstår sjeldent av seg selv, og det å lede slike samarbeid er en svært viktig og krevende oppgave. Denne formen for ledelse, som på mange måter skiller seg fra ledelse av organisasjoner, har blitt gjenstand for faglig oppmerksomhet de senere år, ikke minst internasjonalt. Asbjørn Røiseland er dr.polit. fra Universitetet i Oslo og professor i statsvitenskap ved Nord universitet. Sentrale forskningsinteresser er politisk styring og demokrati, herunder styringsnettverk, partnerskap og samproduksjon av velferdstjenester. Signy Irene Vabo er dr.polit. fra Universitetet i Oslo og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er lokal politisk organisering og lederskap, samstyring og relasjonen mellom stat og kommune herunder kommunereform.

...unnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse ... Ledelse og styring | Gro Ladegård mfl. - Fagbokforlaget.no ... ... Ett av dem er «styring og ledelse». I mandatet til Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) begrunnes grunnleggingen av NEHS ut fra: «Mange selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen». Styring og samstyring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1999-5. 208 s. Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (2016). Styring og samstyring - governance på norsk. Fagbokforlaget. ISBN 978 ... Styring og samstyring - governance på norsk | Asbjørn ... ... . Styring og samstyring - governance på norsk. Fagbokforlaget. ISBN 9788245019995. 182 s. Vabø, Mia & Vabo, Signy Irene (red.) (2014 ... Styring og samstyring Fra blandingsstyring til samstyring 14 Fra offentlig administrasjon via NPM til samstyring 18 En definisjon av samstyring 21 Teoretiske perspektiver på samstyring 23 Empiriske uttrykk for samstyring 27 Samstyring som mulighet og utfordring - bokens innhold 36 Bøker for videre lesning 39 Kapittel 2 Styring er en viktig del av all politisk virksomhet. Det er gjennom styring at politiske ideer og visjoner omsettes til samfunnsendringer. I denne boken diskuteres endringer i og utfordringer for offentlig styring i dagens samfunn. Boken presenterer og utvikler begrepet samstyring basert på den internasjonale litteraturen om «governance». Kjøp Styring og samstyring fra Bokklubber Styring er en viktig del av all politisk virksomhet. Det er gjennom styring at politiske ideer og visjoner omsettes til samfunnsendringer. I denne boken diskuteres endringer i og utfordringer for offentlig styring i dagens samfunn. Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor; ... Modellen skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og benevnes derfor også som samstyring, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning. For det andre skaper et sektorisert og desentralisert styringssystem utfordringer. God problemløsning krever koordinert innsats og samstyring langs flere dimensjoner: vertikalt mellom forvaltningsnivåer, horisontalt på tvers av sektorområder og diagonalt ved at statlig styring legger rammebetingelser for hvordan man samarbeider på lokalplan. Vannforvaltning og flernivå samstyring By- og regionforsknings-instituttet (NIBR) ved HiOA har i perioden ... Directive) ser på hvordan man lykkes med å få til redusert belastning på vannmiljøet i et system med flere-nivå styring. Prosjektet har vært koordinert av NIBR....