Samisk reindrift E-bok


Samisk reindrift -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-01-19
FORFATTER:
ISBN: 9788245017519
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,41

FORKLARING:

Reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden. Denne boka drøfter forestillinger og realiteter om samisk reindrift. I motsetning til bildet som skapes av medier, politikere og forvaltning, argumenterer forfatterne for at den tradisjonsbaserte reindriften er en økologisk bærekraftig aktivitet. Næringen trues derimot av arealinngrep som gruvedrift og feilvurderinger i statens reindriftsforvaltning. Boka viser at det er grunn til å legge om til en reindriftsforvaltning der utøvernes egen tradisjonsbaserte kunnskap tas på alvor. Boka er skrevet av en bredt sammensatt gruppe fagpersoner og er et resultat av et samarbeid mellom Internasjonalt senter for reindrift og Samisk høgskole i Kautokeino og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

...områdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør ... Reindrift - Wikipedia ... . Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindrift av tamreinlag, basert på leieavtaler. Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge. Det største trusselen mot samisk reindrift er at ... Næring - Sametinget ... . Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge. Det største trusselen mot samisk reindrift er at den norske staten ikke har satt seg inn i næringens tradisjonsforankrede kunnskap. Vi ser på samer med orientalismens blikk, vi vet best. Staten er derfor en trussel mot vårt eget urfolk. Reindrift, ifølge Reinert, var alltid til bryderi for den unge nasjonalstaten Norge. Reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden. Denne boka drøfter forestillinger og realiteter om samisk reindrift. Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift. Reindrift Vg2 Har du lyst til å oppleve naturen på Finnmarksvidda gjennom et unikt skoleår på Samisk videregående skole og reindriftsskole? Vi har studietilbud på Vg1 og Vg2 nivå i naturbruk og reindrift. Den samiske reindrifta utøves i dag over hele det samiske området, som omfatter landområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge drives det samisk reindrift på ca. 40 % av Norges landareal. Reindriftsområdene strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på […] Samisk kultur og reindrift er ikke det samme. Reindrifta har vært og er viktig for mange samer, men det har alltid bare vært noen av oss som lever av reindrift. Tradisjonelt har flere samer levd av fiske, sanking og jordbruk enn av reindrift [2]. I dag lever de fleste samer som alle andre i Norge. Urfolksforskeren ved UiT mener at samisk tema i skolelærebøker er en stor utfordring. ... Men sett i sammenheng med teksten som står om reindrift, mener vi bildet er mer sammensatt. § 4. Det samiske reinbeiteområdet. Den samiske befolkningen har på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, 1 Sør-Trøndelag 1 og Hedmark hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift (det samiske reinbeiteområdet...