Arbeidsinkludering i sosialt arbeid E-bok


Arbeidsinkludering i sosialt arbeid -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-06-19
FORFATTER:
ISBN: 9788245024838
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,60

FORKLARING:

De aller fleste opplever det å være i arbeid som et gode. Arbeid innebærer selvforsørgelse, tilhørighet og sentrale ytelser fra velferdsstaten. En viktig oppgave for NAV og andre velferdstjenester er derfor arbeidsinkludering, det vil si å bistå mennesker som har helsebelastninger, sosiale utfordringer eller funksjonsnedsettelser, med å få og beholde lønnet arbeid. Boka handler om kompetanse og metoder i arbeidsinkludering. Denne typen inkluderingsarbeid er en spesialisering i sosialt arbeid, hevder forfatterne. Ferdigheter i arbeidsrettet veiledning i møte med enkeltpersoner, arbeidsgivere og profesjonelle samarbeidspartnere står sentralt. Boka henter perspektiver fra «place-train»-paradigmet hvor deltakelse i det ordinære arbeidslivet anses for å være både et mål og et middel i inkluderingsarbeidet. En viktig kompetanse for sosialarbeidere er å forstå enkeltmennesket i dets sosiale omgivelser og ha en helhetlig tilnærming til utenforskap i forhold til arbeid. Boka løfter derfor også fram noen sentrale faglige og etiske problemstillinger knyttet til arbeidslinja, aktivitetsplikten og arbeidsinkludering.

...beidsinkludering i sosialt arbeid' av Hanne Glemmestad fra Norges raskeste nettbokhandel ... Emne - Arbeidsinkludering - FUH3506 - NTNU ... . Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245024838 Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering. Arbeidsinkludering SO-203-1. Inngår i studieprogram. Sosialt arbeid, bachelorprogram; Læringsutbytte. Etter gjenn ... Arbeidsinkludering i sosialt arbeid - Scanvik.dk ... . Inngår i studieprogram. Sosialt arbeid, bachelorprogram; Læringsutbytte. Etter gjennomført emne skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om arbeidslivet, samarbeid med brukerorganisasjoner, ... Eit gjennomgåande tema i emnet er utøving av sosialt arbeid utifrå intensjonen om inkludering for alle i aktivitets- og arbeidsfellesskap. Arbeidsinkludering dreier seg om heilskapleg og prosessorientert arbeid i kontaktetablering, oppfølging av avslutningsfasen i arbeid med personar med samansette behov og som ofte har eit marginalisert forhold til arbeidslivet. Arbeid innebærer selvforsørgelse, tilhørighet og sentrale ytelser fra velferdsstaten. En viktig oppgave for NAV og andre velferdstjenester er derfor arbeidsinkludering, det vil si å bistå mennesker som har helsebelastninger, sosiale utfordringer eller funksjonsnedsettelser, med å få og beholde lønnet arbeid. Kompetanse for økt inkludering Velkommen til årets største fagkonferanse om arbeidsinkludering. Anniken Hauglie, Solveig Osborg Ose, Ole Robert Reitan, Robert Steen og Milad Mohammadi er noen av de mange kunnskapsrike innlederne på årets konferanse.. Kompetanse er en rød tråd i mange varianter på årets Fagkonferanse: Arbeidsinkludering i sosialt arbeid Bidragsytere Bidragsytere Hanne Solfrid Glemmestad Redaktør. ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Lise Cecilie Kleppe Redaktør. ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet. 1 - 2 av 2. Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler ... Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 ar...