Sikkerhet i arbeidslivet E-bok


Sikkerhet i arbeidslivet - Trond Kongsvik, Eirik Albrechtsen, Stian Antonsen, Ivonne A. Herrera, Jan Hovden, Per Morten Schiefloe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-09
FORFATTER: Trond Kongsvik, Eirik Albrechtsen, Stian Antonsen, Ivonne A. Herrera, Jan Hovden, Per Morten Schiefloe
ISBN: 9788245025156
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,27

FORKLARING:

Denne boken handler om hvordan sikkerheten kan ivaretas og styrkes i arbeidslivet. En trygg og sikker arbeidsplass er en rettighet vi har. Historisk har det også vært store forbedringer stadig færre skader seg og omkommer på jobb. Likevel blir fremdeles flere titalls tusen rammet av ulykker hvert år i norsk arbeidsliv og nye utfordringer dukker opp når arbeidet organiseres på nye måter. Det er også økte krav til sikkerhet og sikkerhet er avgjørende for å være konkurransedyktig. Det er derfor et stort behov sikkerhetskompetanse.Boken har fire deler. Den første tar for seg noen grunnbegreper og -perspektiver i sikkerhetsfaget og hvordan faget har utviklet seg over tid. Del to gir en oversikt over de verktøyene og metodene vi har til rådighet for å kontrollere og styre farer og trusler. Temaet for del tre er den menneskelige faktoren og hvordan vi som enkeltpersoner og som kollektiv både kan være en ressurs og har sårbarheter som har betydning for sikkerheten. I den siste delen ser vi på noen etiske dilemmaer i faget og ser framover; hvilke nye utfordringer kan oppstå i forbindelse med ny teknologi og nye organisasjonsformer? Hensikten med boken er å gi en innføring i fagfeltet for studenter og å hjelpe praktikere i arbeidslivet i deres sikkerhetsarbeid.

...tiver knyttet til helse og sikkerhet i arbeidslivet ... Om regelverket - Arbeidstilsynet ... . ResMed arbeider sammen med organisasjoner i bransjer med høy risiko, som lastebilbransjen og gruvedrift, om å øke bevisstheten for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, redusere ulykker, forbedre produktivitet og bidra til den allmenne helsen til personellet. I tillegg omfatter sikkerheten også å ta vare på det ytre miljøet og på materiell, slik at det ikke påfører skade på arbeidstakerne eller mennesker utenfor bedriften. Målet med HMS-arbeid og internkontroll er å for ... Arbeidsliv - regjeringen.no ... . Målet med HMS-arbeid og internkontroll er å forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt, trygt og godt arbeidsmiljø. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjelder pliktene til byggherrer. Forskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. FN lager internasjonale regler for arbeidslivet. Arbeidsliv omfatter mange viktige felt FN jobber med. For eksempel er temaer som menneskerettigheter, konfliktforebygging, bærekraftig utvikling og helse alle tett knyttet til hvordan arbeidslivet er organisert. Dine rettigheter i arbeidslivet. Hvor godt kjenner du arbeidslivets regler om lønn, pauser, overtidsbetaling, ... miljø og sikkerhet og hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen. LOs sommerpatrulje får mange henvendelser om opplæring. Det er mange som forteller om arbeidsgivere som ikke vil gi lønn under opplæringstiden. Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4. som har besluttet å vedta visse forslag om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet, punkt 4 på dagsordenen for sesjonen, og. som har bestemt at disse forslag skal gis form av en internasjonal konvensjon, vedtar i dag, den 25. juni 1990, følgende konvensjon som kan kalles Konvensjonen om kjemiske stoffer, 1990. Kjøp Sikkerhet i arbeidslivet fra Bokklubber Denne boken handler om hvordan sikkerheten kan ivaretas og styrkes i arbeidslivet. En trygg og sikker arbeidsplass er en rettighet vi har. Historisk har det også vært store forbedringer stadig færre skader seg og omkommer på jobb. Vår pris 449,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Denne boken handler om hvordan sikkerheten kan ivaretas og styrkes i arbeidslivet. En trygg og sikker arbeidsplass er en rettighet vi har. Historisk har.. Uttrykket «nasjonalt program for sikkerhet og helse i arbeidslivet» eller «nasjonalt program» refererer til et nasjonalt program som omfatter målsettinger som skal nås innenfor en bestemt tidsramme, prioriteringer og virkemidler som er utviklet for å forbedre sikkerheten og de helsemessige forholdene i arbeidslivet, samt måter å evaluere framdriften på. Kjøp Sikkerhet i arbeidslivet fra Tanum Denne boken handler om hvordan sikkerheten kan ivaretas og styrkes i arbeidslivet. En trygg og sikker arbeidsplass er en rettighet vi har. Historisk har det også vært store forbedringer stadig færre skader seg og omkommer på jobb. I arbeidslivet er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemte av arbeidsgiveren, andre av myndighetene. ... Du skal også ivareta din egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen. Dessuten skal du møte på jobb til avtalt tid og stå i jobben den tiden avtalen sier. Det at det finnes andre roller med oppgaver innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), endrer ikke dette. Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar. Pliktene omfatter blant annet å: sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket ... Her finner du tall om arbeidslivet i Norge. Arbeid - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet....