Grunnleggende sykepleie; bind 2 E-bok


Grunnleggende sykepleie; bind 2 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-16
FORFATTER:
ISBN: 9788205483910
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,20

FORKLARING:

Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen. Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot grunnleggende behov. Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor utøvelsen finner sted. Fagstoffet bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer. Læreverket passer godt som innføring i fagfeltet, men er også svært nyttig som rammeverk for hele studieløpet og vil være til god hjelp i arbeid med studiekrav. Fagstoffet presenteres på en tydelig og lettfattelig måte. Eksempler og refleksjonsoppgaver gir hjelp til å trekke tråder mellom teori og praksis og bidrar til innblikk i yrkesrollen som sykepleier. I de 3 bindene presenteres nødvendige basiskunnskaper for å oppnå kompetanse som sykepleier. Det finnes mulighet for tilkjøp av en digital arbeidsbok, se forlagets nettsider grunnleggende-sykepleie.com. Den digitale arbeidsboken bidrar til å lette innlæring og forståelse av lærestoffet. Her kan du teste dine kunnskaper gjennom interaktive oppgaver, skriveoppgaver og pasienteksempler med refleksjonsoppgaver. Praksisnære eksempler synliggjør kompleksitet og helhetlig forståelse av hvordan pasientens grunnleggende behov ivaretas. Videoer med lyd fra aktuelle prosedyrer fra Sykepleiehåndboken (SHB.no) er tilgjengelig, samt lenker til kunnskapsbaserte prosedyrer.

...ykepleie bind 1. Læreverket Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør gr ... Grunnleggende sykepleie 2 - Norli ... ... Kunne begrunne sykepleietiltak i forhold til menneskets grunnleggende behov. Ha kunnskapsgrunnlag for å kunne utføre aktuelle praktiske ferdigheter forsvarlig. Ha kunnskap om Virginia Hendersons teori om sykepleie og hvordan denne kan påvirke utførelsen av sykepleie. Ha kunnskap om sentrale begreper som trygghet og omsorg. Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierpros ... Helsearbeiderfag Vg2 - Grunnleggende sykepleie - NDLA ... . Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot grunnleggende behov. Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av … Ny og utsatt eksamen i grunnleggende sykepleie med både spørsmål og svar. Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Grunnleggende sykepleie (SPH1020) Studieår. 2017/2018. Helpful? 7 2. Del. Kommentarer. Vennligst logg in eller registrer for å poste kommentarer. Relaterte Studylister. Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot grunnleggende behov. Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor ... Kanskje denne definisjonen fra Grunnleggende sykepleie, bind 2, side 20 kan brukes? "Grunnleggende behov er av betydning for at normal menneskelig funksjon, helse og velvære kan opprettholdes" Jeg skal skrive mappeeksamen i morgen, og skulle gjerne hatt denne definisjonene med. Men den står ikke i min Grunnleggende sykepleie, bind 2, s. II sykepleie studiespørsmål med svar. Nyttige spørsmål med svar til grunnlegende sykepleie bind 2 boken, rettet mot eksamen. Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov (SYBA1020) Studieår. 2017/2018 Grunnleggende sykepleie 2: grunnleggende behov. Ny utgave - Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen.Bind 2 innledes med kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon, etterfulgt av 8 kapitler som dekker menneskets grunnleggende behov.Grunnleggende behov påvirkes under sykdom og helsesvikt. Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot grunnleggende behov. Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor utøvelsen finner sted. Grunnleggende sykepleie bind 2. Grunnleggende sykepleie bind 2. EAN-kode: 9788205400078. Artikkelnr.: 1262. Bind 2 innledes med kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon, etterfulgt av 8 kapitler som dekker menneskets grunnleggende behov. Pris NOK 529,00 inkl. mva. På lager . Antall. Kjøp av grunnleggende behov og • mestring av livsutfordringer sammenholdes med • hvordan pasienten opplever sin situasjon, sine ressurser og mestringsforventninger. For hvert av områdene i datasamlingen avklarer sykepleieren om pasientens behov er dekket, om pasienten mestrer situasjonen, eller om det foreligger et behov for sykepleie. Vår pris 1550,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. De fire bøkene i verket danner en helhet, men kan også brukes enkeltvis. I bind 1 er det fokus på sykepleierens møte med pasienten, der den individuelle.. Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot grunnleggende behov. Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor ... Bind 2 innledes med kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon, etterfulgt av 8 kapitler som dekker menneskets grunnleggende behov. Grunnleggende behov påvirkes under sykdom og helsesvikt. Fasene i problemløsende metode er brukt som strukturelement for å synliggjøre hvordan sykepleier kan gå fram for å kartlegge pasientens tilstand, identifisere behov for sykepleie og iverksette tiltak. BESKRIVELSE. Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen.Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot grunnleggende behov.Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien ... Grunnleggende sykepleie, bind 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. (K) Jensen, T. Løkhaug (2004) Det gode håndlag. I: Sykepleien nr. 21/04, s. 45-47 BSN140_1 - Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget side 4...