Vurdering av språkferdigheter E-bok


Vurdering av språkferdigheter - Cecilie Carlsen, Eli Moe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-03-26
FORFATTER: Cecilie Carlsen, Eli Moe
ISBN: 9788245025095
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,41

FORKLARING:

Denne boken gir en innføring i vurdering av språkferdigheter. Målgruppen er lærere, lærerstudenter, prøveutviklere og språkforskere som ønsker å lære mer om de faglige prinsippene som ligger til grunn for utvikling og bruk av språkprøver. Sentrale begreper knyttes til praksis: Hvordan kan man lage en god prøve? Hvordan kan man sikre en riktig og rettferdig bedømming? Boken inneholder eksempler fra ulike typer språkprøver i Norge. En målsetning med boken er å øke bevisstheten om at språkprøver kan bli misbrukt. Like viktig som kvaliteten på prøver, er at prøveresultatene brukes på en riktig og rettferdig måte. Forfatterne fokuserer på hvordan språkprøver brukes i opplæring og utdanning av barn og voksne, i arbeidsmarkedet og i integreringsfeltet. Boken presenterer norsk og internasjonal forskning på feltet og passer som pensumbok på ulike språkemner, særlig innenfor feltet andrespråkslæring og -undervisning. Cecilie Hamnes Carlsen er professor i andrespråkslingvistikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i vurdering av språkferdigheter og har i en årrekke jobbet med utvikling av norskprøver for voksne innvandrere. Hun har også jobbet med utvikling av prøver for barn og unge innlærere. Eli Moe har bakgrunn som lektor i videregående skole. Hun har i mange år arbeidet med språkprøver for ulike aldersgrupper. Ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, leder hun arbeidet med nasjonale prøver i engelsk for 5. og 8. trinn, og hos Kompetanse Norge arbeider hun med prøver i norsk for voksne innvandrere.

...Randen Høgskolen i Hedmark Sammendrag Vurdering, testing og kartlegging er et omdiskutert tema i norsk skole-politikk, og minoritetsspråklige elevers resultater på ulike typer vurderinger får mye oppmerksomhet ... Cecilie Hamnes Carlsen - Høgskulen på Vestlandet ... . Denne artikkelen gir en oversikt over forskningen Mål og innhald. Emnet handlar om testing og vurdering av andrespråks- og framandspråksferdigheiter. Sentrale tema er moderne språkvurderingsmetodar, kva slags prinsipp som bør gjelde for testing og vurdering av språkferdigheiter, og dei teoretiske føresetnadene som ligg til grunn for desse prinsippa. Vurdering av erfaring og bakgrunn Mange faktorer påvirker læring og utvikling, både forhold ved barnet eller eleven selv, og ikke minst forhold i læringsmiljøet. I en utredning ved flerspråklighet vil det ... Slik kan du teste bokstavlæringen til elevene - Lesesenteret ... . Vurdering av erfaring og bakgrunn Mange faktorer påvirker læring og utvikling, både forhold ved barnet eller eleven selv, og ikke minst forhold i læringsmiljøet. I en utredning ved flerspråklighet vil det være spesielt viktig å vurdere erfaringer med språk, kunnskaper, oppgaver og andre utfordringer, og hvilken betydning dette kan ha hatt for læring og mestring. Vurdering av muntlige språkferdigheter- resultater fra et forskningsprosjekt. Carlsen, Cecilie (2005) Challenging tests-for young learners and for test developers. Carlsen, Cecilie, Moe, Eli (2005) EFL Best Practices in Testing 2005 Volum 1 ;s. 32-38 . Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter. Doktoravhandling ved UiB. Palm, Kirsten, Ryen, Else 2014: Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen , i Acta Didactica Norge Vol. 8 Nr. 1 Art. 7 Vurdering av elevens norske språkferdigheter: Navn: _____ Født: _ Morsmål:_____ Adresse ... utbytte av undervisningen på norsk dersom han/hun fikk timer på morsmålet der fag/tema/prosjekt kunne bearbeides/forstås på Denne boken gir en innføring i vurdering av språkferdigheter. Målgruppen er lærere, lærerstudenter, prøveutviklere og språkforskere som ønsker å lære mer om de faglige prinsippene som ligger til grunn for utvikling og bruk av språkprøver. Vineland intervjuet har en egen skala for vurdering av barnas kommunikasjons- og språkferdigheter. Selv om Vineland intervjuet ikke er normert i Norge, kan det være et nyttig instrument i utredningen av språkvansker dersom erfarne fagpersoner administrerer det (Sundby 2002). Bruk av standardiserte tester i utredningen av språkvansker Vurdering av språkferdigheter er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren Cecilie Carlsen Cecilie Carlsen 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org. 20 spørsmål er utarbeidet og standardisert av Ernst Ottem ved Statped og en nærmere omtale finnes i artikkelen "20 spørsmål om språkferdigheter - en analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata", her kan du lese artikkelen i PDF. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din mening av språkferdigheter til elever i grunnskolen. Skjemaet tar ca. 10 minutter å fylle ut og gir en rask og pålitelig screening av barn og unges språkferdigheter. Observasjonsskjemaet kan brukes som et første steg i en utredning eller danne grunnlaget for henvisning til videre utredning. Bruken av skjemaet bygger imidlertid I denne kategorien finnes tester for vurdering av språkferdigheter og språkforstyrrelser, i tillegg til vurdering av motoriske funksjoner og motoriske problemer hos barn og voksne. Les Vurdering av språkferdigheter boken i PDF, ePUB, MOBI format på fondueoost.nl nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Cecilie Carlsen. Og denne forfatteren skuffer aldri! Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter, sett nærmere på hva slags språkopplæring tospråklige elever får i den norske skolen. Randen har problematisert termen «tilstrekkeleg dugleik i norsk» som brukes i Opplæringsloven ved å se på fem minoritetselevers ferdigheter i norsk og morsmål, og skolens vurdering av disse ferdighetene....