Religion og ungdom E-bok


Religion og ungdom -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-10-13
FORFATTER:
ISBN: 9788215029375
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,35

FORKLARING:

Er ungdom i Norge interessert i religion? Hva oppsøker de, og hva gir mening? Det norske samfunnet er i en religiøs endringsprosess. Det er mange måter å være religiøs på, og det er stor variasjon i kunnskap om og tilknytning til religion. Ungdomstid er tid for utforsking og leting etter mening. Religionssamfunnene satser på ungdom og legger til rette for fellesskap. På sosiale medier kan ungdom hente kunnskap, samtidig som de aktivt kan praktisere religion. Migrasjon utfordrer religiøse ståsteder og gir nye tolknings- og handlingsrom. I dette landskapet navigerer unge mennesker sin religiøse nysgjerrighet eller utformer sitt religiøse ståsted. «Religion og ungdom» springer ut av en forskningsinteresse blant forskere som studerer religion ut fra et samfunnsvitenskapelig og et religionsvitenskapelig ståsted. Gjennom empiriske undersøkelser utforsker og forklarer bidragsyterne unge menneskers religiøse orientering. Ida Marie Høeg er professor i religionssosiologi ved Universitet i Agder. Hun har lenge forsket på ungdom og religiøs endring og har publisert en rekke artikler i bøker og tidsskrifter. Medforfattere: Sindre Bangstad, Pål Ketil Botvar, Levi Geir Eidhamar, Ann Kristin Gresaker, Janna Hansen, Torjer A. Olsen, Audun Toft, Irene Trysnes, Sivert Skålvoll Urstad og Lill Margrethe Vramo.

...omme ny korona­bølge til høsten, advarer FHI ... Religion og ungdom - Ida Marie Høeg - Paperback ... ... . Melk er koblet til mindre risiko for høyt blodtrykk og diabetes. Menn har mer av et enzym i blodet som hjelper covid -19-viruset inn. Universitetet i Sørøst-Norge. Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. Det er helt gratis. Er ungdom i Norge interes ... Religion og ungdom - Universitetsforlaget ... . Det er helt gratis. Er ungdom i Norge interessert i religion? Hva oppsøker de, og hva gir mening? Det norske samfunnet er i en religiøs endringsprosess. Det er mange måter å være religiøs på, og det er stor variasjon i kunnskap om og tilknytning til religion. Ungdomstid er tid for utforsking og leting etter mening. Religionssamfunnene satser på ungdom og legger til rette for fellesskap. Leserbrev5. juli d.å. hadde avisa Vårt Land et stort oppslag med tittel «Skyer over det forjettede land» der utgangspunktet er en bekymringsmelding mot Guds menighet og deres to privatskoler.. 5. mars i år sendte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland og Barnevernet i Vågan og Flakstad angående Guds Menighet på Ørsnes og ... Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. «Religion og ungdom» springer ut av en forskningsinteresse blant forskere som studerer religion ut fra et samfunnsvitenskapelig og et religionsvitenskapelig ståsted. Gjennom empiriske undersøkelser utforsker og forklarer bidragsyterne unge menneskers religiøse orientering. Ida Marie Høeg er professor i ... Religion og ungdom (Heftet) av forfatter Ida Marie Høeg. Religion, historie og filosofi. Pris kr 302 (spar kr 57). Religion forbyr og påbyr sex, fordømmer og velsigner, straffer og belønner. Din sexpartners kjønn, ekteskapelige status, hudfarge, religion eller kaste er alle faktorer som kan lede deg enten til frelse eller til fortapelse. Velkommen til det religiøse se Kultur, livssyn og religion Som fagarbeider og ansatt skal du forstå og respektere enhver sin kultur, sitt livssyn og sin personlige tro. For å vurdere egen væremåte og egne handlinger må du ha kunnskaper slik at du kan justere dine holdninger når målet i arbeidet ditt er omsorg og utvikling hos brukeren. Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. Religion og ungdom (Heftet) av forfatter Ida Marie Høeg. Religion, historie og filosofi. Pris kr 314 (spar kr 45). Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom er eit GRATIS tilbod til ungdom. Der kan du få rettleiing om prevensjon og seksuell helse. Du kan òg få hjelp innanfor psykisk helse og svar på andre helsespørsmål. Les mer Religion og norskhet. Et viktig funn er at muslimsk ungdom uttrykte skepsis mot det de oppfattet som foreldrenes sammenblanding av religion, tradisjon, språk og andre kulturelle elementer fra opphavslandet. For kristen ungdom i studien var situasjonen noe annerledes. De skiller mindre mellom religion og etnisitet. Mange religioner liker ikke å åpne seg for kritikk - men vil vi ha religion, må vi også godta religionskritikk. Det er nødvendig for å kunne gi religionen en positiv funksjon og anerkjennelse i samfunnet, mener JAN-OLAV HENRIKSEN, professor, dr. theol. og dr. philos. ved Det teologiske Menighetsfakultet. «Religion og ungdom» springer ut av en forskningsinteresse blant forskere som studerer religion ut fra et samfunnsvitenskapelig og et religionsvitenskapelig ståsted. Gjennom empiriske undersøkelser utforsker og forklarer bidragsyterne unge menneskers religiøse orientering. Filosofi med barn og ungdom - på norsk ofte forkortet FmB - refererer til en form for filosofisk samtale eller en dialog som mange norske barnehager, skoler, museer og andre institusjoner som retter seg mot barn og unge har gjort forsøk med siden slutten av 1990-tallet.Det er ikke en måte å lære barn filosofihistorie på, men en samtalepraksis inspirert av antikkens Sokrates. Studieemnet vil gi kultur- og kjønnsanalytiske perspektiver på temaet ungdom, etikk og pluralisme. ... religion og livssyn. Opptak og adgangsregulering. Høyeregrads pr...