Klyngetunet E-bok


Klyngetunet - Eva Røyrane pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-24
FORFATTER: Eva Røyrane
ISBN: 9788279592686
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,76

FORKLARING:

Dette er historia om den norske landsbyen, eit gløymt fenomen i historia vår. Mange trur bøndene i Noreg alltid har budd på kvart sitt tun, men ein gong i tida, før utskifting og dramatisk modernisering, budde mange nordmenn saman i landsbyliknande fellestun. I desse tuna budde og arbeidde familiar i små hus tett i tett, vegg i vegg, med eit lappeteppe av åkrar kring husklynga. Forfattar Eva Røyrane og fotograf Oddleiv Apneseth fekk ideen til «Klyngetunet» då dei samla stoff frå heile landet til bestseljaren «Norges låver». På si hittil siste reise har dei vitja meir enn femti slike små landsbyar som av ulike årsaker har overlevd, frå Agder i sør til Troms i nord. Fleire av dei er freda, nokre har blitt til museum og feriebustader, medan det i andre bur heilt vanlege folk som framleis driv aktivt jordbruk. Ein gong fanst det mange tusen slike bondelandsbyar, før dei vart oppløyste i perioden 1860-1920. Boka fortel om korleis den dramatiske oppløysinga endra det norske landskapet og bygdelivet, og korleis det gjekk med dei få tuna der bøndene ikkje flytta for å etablera seg kvar for seg. Boka fortel også om korleis kvalitetane i det tette klyngetunet no kan få ein ny vår om dagens arkitektar, byplanleggarar og husbyggarar ser til denne eldgamle buforma for inspirasjon til nye bumiljø der den moderne nordmannen kan trivast og bu i fellesskap. I tillegg til Apneseth sine bilete av klynge- og rekketuna, slik dei framstår i dag, inneheld boka historiske bilete, gamle utskiftingskart som viser den opphavlege organiseringa, og fleire av Arne Berg sine teikningar av dei gamle tuna. Dei siste åra har vi sett ei stadig aukande interesse for historia vår, det nære og det solide. Denne boka er ein augeopnar for ein tradisjon som inspirerer stadig fleire nordmenn.

...i Hordaland fylke. Fotografiet er tatt fra et engareal mot bebyggelsen, der løene lå i ytterkant, mot innmarka ... Klyngetunet på Havrå-gardene på Osterøya i Hordaland fylke ... ... . Dette var såkalte grindabygde hus med saltak av digre, rektangulære skiferheller. Bygningene sto i skrått terreng, på forholdsvis høye, tørrmurte gråsteinsmurer. Dette er historia om den norske landsbyen, eit gløymt fenomen i historia vår. Forfattar Eva Røyrane og fotograf Oddleiv Apneseth fekk ideen til Klyngetunet då dei samla stoff frå heile landet til bestselgaren Norges låver . På sin hittil siste reise har dei vitja meir enn tretti slike små landsb På garden er klyngetunet og den ga ... Klyngetunet - den norske landsbyen by Skald forlag - Issuu ... . På sin hittil siste reise har dei vitja meir enn tretti slike små landsb På garden er klyngetunet og den gamle teigdelinga framleis intakt. Garden er eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mange vestlandsgardane. Nokre av musea våre er stengte for publikum, men følg med på nett og sosiale medium FUNKSJON: Omsorgsbustader ÅR: 2017-2019 PROSJEKTTYPE: Nybygg AREAL: 840 m² BESKRIVELSE: Prosjektet er eit samarbeid mellom Årdal Boligbyggerlag, Årdal kommune og Husbanken. 7 bustader er lokalisert rundt eit atrium, der personalet har ein base som og fungerer som felles møteplass for 2014. Nynorsk 24,0 x 23,0 cm. 564 sider Innbunden med halvbind i tekstil, foliepreg og lakk, rikt illustrert med over 1000 låvefoto. 5. opplag. Formgjeving: Torill Stranger, Aud Gloppen På Nes-halvøya, helt nede ved Mjøsa, ligger Herregården Hoel. Idyllisk til i et landskap som på folkemunne kalles «Norges Toscana». Gården er en levende gård med egen produksjon av kylling, korn, frø og potet i tillegg til den utadrettede virksomheten som siden 1993 har ført utallige mennesker hit. I klyngetunet dyrker man fellesskapet, hvor man setter de andres ve og vel foran egne behov. Derfor har man alltid et fredstre i sentrum av tunfellesskapets hjerte. Klyngetunet. Pakkeforløp for psykisk helse og rus; Årdal kommune. Telefon: 57 66 50 00. Telefax: 57 66 50 15. Epost: Organisasjonsnummer: 954679721 ... Klyngetunet Otternes i Aurland har vore kommunalt eigd bygdetun sidan 1987. Etter 2000 har det vore sommardrift på garden med opne hus, servering og liv i tunet. Foto: Oddleiv Aspneseth / Skald. Bygningane på Osmundnes i Gloppen har kraftige steinmurar heilt opp til gavlen som vern mot tryggbølgja frå snøskreda vinterstid. Klyngetunene kan minne litt om landsbyer, men de skiller seg fra landsbyene i Sverige og Danmark fordi alle beboerne i klyngetunet livnærte seg på noenlunde samme måte. Klyngetunene oppsto på steder hvor bøndene hadde mulighet til å drive med attåtnæringer som fangst, fiske, handel og håndverk. Klyngetunet var karakterisert ved at husene til flere brukere var bygd på et felles tun og kraftig sammentrengt. Bakgrunnen for denne t. var den sterke bruks¬delingen vestafjells, som blant annet resulterte i sterk teigdeling og teigblanding, slik at det rett og slett ble vanskelig eller umulig for den enkelte bruker å finne et egnet tunområde på egen grunn. Årdal: Onsdag vart Klyngetunet burettslag opna i Øvre Årdal. Dei åtte leiligheitene er for personar med utviklingshemming, men dei har kjøpt og eig leiligheitene sjølve. - Me trur det er viktig å eiga, og samstundes ha sjansen til å vera ein del av eit trygt og sosialt nabolag....