Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner E-bok


Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner - Kjell-Åge Gotvassli pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-07-29
FORFATTER: Kjell-Åge Gotvassli
ISBN: 9788245018271
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,17

FORKLARING:

Alle organisasjoner har behov for å arbeide med kunnskap og kunnskapsutvikling. I kunnskapssamfunnet preget av den nye kunnskapsøkonomien danner dette grunnlaget for organisasjonens overlevelsesevne. Bortsett fra enighet om dette er fagfeltet kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse svært bredt og sammensatt. Lenge handlet kunnskapsledelse om effektiv bruk av informasjonsteknologi og bruk av teknikker og oppskrifter. Dette perspektivet er selvsagt like aktuelt i dag, med blant annet utvikling av industriroboter, men samtidig må vi se på andre måter å utvikle kunnskap på. Ikke minst er taus kunnskap et viktig tema. Hvordan kan vi klare å utnytte den tause kunnskapen som er innkapslet i og mer eller mindre uløselig er knyttet til praksis? Hvordan kan denne tause kunnskapen kartlegges og deles med andre? Et annet spennende forskningsfelt innen kunnskapsledelse er hvordan intuisjon og følelser danner grunnlag for kunnskap og kunnskapsutvikling. I Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse bruker forfatteren både egen og andres forskning i gjennomgangen av de teoretiske bidragene og drøftingen av ulike aspekter ved kunnskapsledelse. Gjennom en rekke casebeskrivelser illustrerer han så hvordan de ulike perspektivene blir brukt i organisasjoner i dag. Kjell-Åge Gotvassli er professor i ledelse ved Nord universitet.

...anisasjoner" av professor Kjell-Åge Gottvassli ... Kunnskapsledelse - eStudie.no ... . Gottvassli gir en lettfattelig og oversiktlig innføring i det som kan fortone seg som et ... Vår pris 449,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Alle organisasjoner har behov for å arbeide med kunnskap og kunnskapsutvikling. I kunnskapssamfunnet preget av den nye kunnskapsøkonomien danner dette.. 2 SAMMENDRAG I denne oppgaven søker vi å forstå og forklare hvordan kunnskap skapes, utvikles og deles i lærende nettverk. Helt konkret studerer vi hvordan nettverksdel ... Innovasjon og kunnskapsutvikling - Universitetet i Agder ... . Helt konkret studerer vi hvordan nettverksdeltagere erfarer at lærende nettverk kan bidra til kunnskapsutvikling og praksisendring for å skape tryggere læringsmiljø og mindre mobbing i grunnskolen. "Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner" af Gotvassli Kjell - Hæftet bog (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). På norwegian bokmål. Udgivet i Norge, 29/7-2015. Vejer 253 g. 222 sider. Alle organisasjoner har behov for å arbeide med kunnskap og kunnskapsutvikling. I kunnskapssamfunnet preget av den nye kunnskapsøkonomien danner dette grunnlaget ... Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner. Undervisningen gir deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener. I et kunnskapssosiologisk perspektiv sees kunnskapen som noe som er samfunnsmessig skapt og utviklet. Dette perspektivet avviker fra et mer teknologisk perspektiv på kunnskap og informasjon. Videre vil vi diskutere hvordan kunnskapsutvikling kan danne basis for å forstå kunnskapsøkonomien, kunnskapsbedrifter og organisasjoner. Emne - Organisasjonslæring og kunnskapsutvikling i organisasjoner ... - kan identifisere ulike kunnskapsdiskurser og holdninger til kunnskap i en organisasjon Generell kompetanse - er i stand til å identifisere og analysere hva som fremmer og hemmer læring og utvikling av lærende organisasjoner, ......