Norge i internasjonale operasjoner E-bok


Norge i internasjonale operasjoner -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-05-16
FORFATTER:
ISBN: 9788215022871
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,10

FORKLARING:

Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner, i mer enn 40 land. Til sammen har mer enn 100 000 norske kvinner og menn fra alle forsvarsgrener bidratt i ulike roller: fra fredsbevarende observatører til spesialstyrker og jagerfly i anti-terroroppdrag.Etter den kalde krigen har norsk maktbruk endret karakter. Fra å være passive fredsbevarere i FNs tjeneste har styrkene tatt en mer aktiv rolle i det internasjonale konfliktbildet på 2000-tallet, og har tidvis spilt en viktig rolle i den spisseste enden. Hva forklarer Norges militære hamskifte fra 2000-tallet? Hvorfor er militær synlighet og ""tellende styrkebidrag"" så viktig i internasjonale operasjoner? Hvilke erfaringer har de norske styrkene trukket? Og hva er konsekvensene for hjemmeforsvaret? Med ulike innfallsvinkler analyseres her Norges internasjonale operasjoner i lys av innenriks- og utenrikspolitiske forhold, og fanger opp de operative utfordringene som er gjort i de ulike forsvarsgrenene.

...ig deltok Norge også i de allierte seiersmaktenes ... Norske krigsveteraner uten hjem - Innenriks ... ... Mer enn 100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Itjenestefornorge.no er et nettsted om denne innsatsen og historiene til de som har deltatt. Forlagets omtale: Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner, i mer enn 40 land. Til sammen har mer enn 100 000 norske kvinner og menn fra alle forsvarsgrener bidratt i ulike roller: fra fredsbevarende observatører til spesialstyrker og jagerfly i anti-terroroppdrag. Norge i internasjonale operasjoner Tormod Heier, ... FNs fredsoperasjoner - regjeringen.no ... . Norge i internasjonale operasjoner Tormod Heier, Anders Kjølberg og Carsten F. Rønnfeldt. Siden 1947 har Norge vært med i nesten 100 forskjellige typer av operasjoner i mer enn 40 land. internasjonale militære intervensjoner generelt og norsk deltakelse i internasjonale operasjoner spesielt. Selv om Norge har deltatt i internasjonale operasjoner helt fra FNs opprettelse i 1947, har antall operasjoner økt vesentlig siden 1990. Av de 101 internasjonale operasjonene Norge Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner, i mer enn 40 land. Til sammen har mer enn 100 000 norske kvinner og menn fra alle forsvarsgrener bidratt i ulike roller: fra fredsbevarende observatører til skarpskodde spesialstyrker og jagerfly i anti-terroroppdrag. Deltakelse i internasjonale militære operasjoner er et aktuelt tema i samfunnsdebatten og er ansett som viktig for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Selv med utgangspunkt i en slik erkjennelse er det ikke uproblematisk å treffe de beslutninger som fører til en optimal måloppnåelse i forbindelse med norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner, i mer enn 40 land. Til sammen har mer enn 100 000 norske kvinner og menn fra alle forsvarsgrener bidratt i ulike roller: fra fredsbevarende observatører til spesialstyrker og jagerfly i anti-terroroppdrag. Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner, i mer enn 40 land. Til sammen har mer enn 100 000 norske kvinner og menn fra alle forsvarsgrener bidratt i ulike ... I mars 2018 hadde Norge rundt 270 personer i 13 ulike internasjonale operasjoner, ifølge Forsvaret. Disse fordeler seg på omkring 40 personer i FN-tjeneste, oppunder 100 i tjeneste for NATO, og ca. 130 i koalisjonen som er i Irak i krigen mot Den islamske staten (IS). En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet. Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme ... Tjeneste i internasjonale operasjoner er krevende. For enkelte blir oppdraget aldri sluttført fordi psykiske traumer følger dem l...