Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom E-bok


Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-07-02
FORFATTER:
ISBN: 9788205523272
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,41

FORKLARING:

Pasienten opplever sine grunnleggende behov som en helhet, der de psykososiale behovene er like viktige som de fysiske. Akutt og/eller kritisk sykdom, overvåkning og behandling kan medføre betydelig stress. Derfor kan den akutt og/eller kritisk syke pasienten oppleve utrygghet og angst, sårbarhet, fremmedgjøring, avhumanisering, isolasjon, lidelse og mangel på kontroll.

... -Barn som pårørende kr. 200,- -Hjemmesykepleie kr ... Pensum til Bachelor i sykepleie | FINN.no ... . 200,- -Sykepleie og jus kr. 150,-(SOLGT) -Omtanke - en ... Pediatri og pediatrisk sykepleie. Omsorgsfilosofi i praksis Grunnleggende sykepleie 1-4. Sykdomslære. Helse og jus. Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Innføring i helse og sosialpolitikk. Psykiatriboken. Sykepleieboken 1, Penger og verdier i helsetjenesten. Illustrert farmakologi bind 1+2. Kjøp en eller flere, de skal bort. Vår pris 415, ... Psykososiale behov til trykk by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu ... . Kjøp en eller flere, de skal bort. Vår pris 415,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Aktuell bok som omhandler pasientens psykososiale behov ved behandling av akutt og/eller kritisk somatisk sykdom. Ved akutt og/eller kritisk sykdom kan.. utvikling av akutt fysisk og psykisk sykdom og svikt i vitale organer (respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, nyresvikt, endokrin svikt, nevrologi, ... Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 618.97 Wy Wyller, T. B. (2011). Geriatri: en medisinsk lærebok. Akutt lungesviktsyndrom presenterer seg som en kombinasjon av akutt lungesvikt, ARDS, og en utløsende årsak som COVID-19. Andre utløsende årsaker kan være blodforgiftning, sepsis, med utgangspunkt i lungene, noe som til vanlig utgjør cirka halvparten av tilfellene. Sepsis med utgangspunkt fra andre organsystemer utgjør 1/3 av tilfellene. Behovet for psykososial intervenering i en helsefaglig kontekst må ses i lys av faktorer som mål og tiltak for helsetjenesten, kontekst og behov og perspektiv på helse og sykdom. Testing av ulike psykososiale interveneringers effekt i forhold til kronisk sykdom er lite utbredt. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole. «Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom» og «Makt og bemyndigelse - om å ta pasienten på alvor» av Ingun Stang er benyttet for å utdype Odd. E. Haviks psykologiteori om kontroll samt i diskusjon i drøftningskapittelet. kan analysere og forholde seg kritisk til teori om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv. kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om mestring og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom og død Men overvåkningen og behandlingen fører i seg selv til belastninger for pasienten og hans pårørende, og det er av stor betydning at sykepleieren er i stand til å møte deres psykososiale behov. Forfatterne viser at sykepleieren kan bidra til at pasient og pårørende mestrer sin totale situasjon mer hensiktsmessig ved å fokusere på psykososiale reaksjoner og behov. Stubberud, D.-G. (2013).Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. 244 s NAF & NSFLIS. (2014).Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. Norsk anestesiologisk forening Norsk sykepleieforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere, 23 okt 2014. 37 s. Opdahl, Helge (2008) Oksygentransport og oksygeneringssvikt. Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og langvarig sykdom; Sykdom og behandling; Psykososiale behov ved forskjellige helseutfordringer; Organisering og ledelse i sykepleie; Helsefremmende og rehabiliterende sykepleie; Sykepleie til barn og unge; Sykepleiers funksjon og ansvarsområde innen legemiddelhåndtering Forsikringen gir erstatning ved utvalgte sykdommer og skader og kan omfatte følgende dekninger: - Økonomisk førstehjelp ved kritisk sykdom - Uførhet som følge av kritisk sykdom Hvilke dekninger som er omfattet, fremkommer av forsikringsbeviset. I tillegg gir forsikringen rett til psykologisk førstehjelp og bruk av Helsetelefonen....