Musikktenkningens historie E-bok


Musikktenkningens historie - Peder Chr. Kjerschow pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-12-03
FORFATTER: Peder Chr. Kjerschow
ISBN: 9788279904922
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,35

FORKLARING:

Fremstillingen i denne boken - bind IV - i serien «Musikktenkningens historie» - knytter an der professor Ove Kr. Sundberg slapp tråden i forrige bind. Da - midt på 1700-tallet - var barokken som stilepoke allerede et tilbakelagt stadium. Fra et estetisk og generelt idéhistorisk synspunkt befinner vi oss fortsatt i opplysningstiden, men i en fase hvor etterligningsestetikken er i ferd med å bli erstattet av en uttrykks.estetikk. Her ligger kimen til en gradvis selvstendiggjøring av kunsten, som vi skal forfølge frem til slutten av 1800-tallet, og da med hovedvekt på musikkens særegne natur og den høye status den etter hvert skal komme til å få.Med uttrykksestetikken i annen halvdel av 1700-tallet fulgte en grad.vis oppvurdering av musikken som gjør at den på 1800-tallet ender øverst på rangstigen blant kunstartene. Musikkens ordløse preg av dyp mening kommer mer og mer i fokus, en uutsigelig «poetisk» kvalitet som etter hvert tilstrebes i all kunstnerisk virksomhet. For flere av tidens berømte filosofer og dikterfilosofer - som Rousseau, Novalis, F. Schlegel, Schopenhauer, Schelling, Nietzsche - blir musikkens gåtefulle tiltale en spore til fornyet tenkning og erkjennelse med en tilsvarende mistenkeliggjøring av den «umusikalske» fornuften. I det hele tatt blir musikken en utfordring for menneskets forståelse av seg selv og den menneskelige tilværelse. Når det gjelder opptakten til romantikken - annen del av 1700-tallet - er fremstillingen i betydelig grad preget av fransk tenkning sam.tidig som det gis plass til en drøftelse av Kants og Schillers estetikk. For romantikkens vedkommende, hele 1800-tallet, er det utelukkende lagt vekt på en særdeles rik tyskspråklig tenkning.

...oner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Musikktenkningens historie, hovedsaklig i vesterlandsk tradisjon, fra gresk antikk og frem til vår egen tid, forstått som en del av den generelle idé- og filosofihistorie, men fokusert på musikalske emner ... Musikktenkningens historie av Ove Kr. Sundberg (Heftet ... ... . Faghistorie: Oversikt over musikkvitenskapens historie fra ca. 1800 fram til idag. Kjøp Musikktenkningens historie fra Bokklubber Denne boken viderefører fremstillingen i Musikktenkningens historie : Antikken, 2000. Etter oldkirkelig opptak, følges tenkningen rundt musikkens fenomen gjennom middelalder og renessanse frem til brytningstiden omkring 1600 med overgangen til barokken. Fremstillingen i denne boken - bind IV - i serien «Musikktenkningens historie» - knytter an der professor Ove Kr. Sundberg slapp tråden ... Musikktenkningens historie av Ove Kr. Sundberg (Heftet ... ... . Etter oldkirkelig opptak, følges tenkningen rundt musikkens fenomen gjennom middelalder og renessanse frem til brytningstiden omkring 1600 med overgangen til barokken. Fremstillingen i denne boken - bind IV - i serien «Musikktenkningens historie» - knytter an der professor Ove Kr. Sundberg slapp tråden i forrige bind. Da - midt på 1700-tallet - var barokken som stilepoke allerede et tilbakelagt stadium. Fra et estetisk og generelt idéhistorisk synspunkt befinner vi oss fortsatt i opplysningstiden, men i en fase hvor etterligningsestetikken er i ferd med ... Kjøp Musikktenkningens historie fra Bokklubber Boken følger antikkens musikktenkning fra gresk mytologi og Phytagoras frem til Boethius på overgangen til middelalderen. Emner som tas opp er den greske forestilling om det musiske, den phytagoreiske harmonitenkning, den musikalske ethoslære og musikkens plass innenfor tenkningen til filosofer som Platon, Aristoteles og Augustin. Musikktenkningens historie, hovedsaklig i vesterlandsk tradisjon, fra gresk antikk og frem til vår egen tid forstått som en del av den generelle idé- og filosofihistorie, men fokusert på musikalske emner. 6. Kompetansemål. Pris: 198,-. heftet, 2007. Sendes innen 2-5 virkedager. Kj...