Barn i risiko E-bok


Barn i risiko - Øyvind Kvello pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-08-31
FORFATTER: Øyvind Kvello
ISBN: 9788205459816
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,43

FORKLARING:

Boken handler om barn og unge som lever i risiko de som er utsatt for omsorgssvikt, mishandling, overgrep og utnyttelse. Hva er de sikreste tegn på at barn utsettes for omsorgssvikt, seksuelle overgrep eller mishandles? Hva er gode prosedyrer for håndtering av barns skjebne når de er i alvorlig risiko? Hvorfor makter ikke enkelte omsorgspersoner å holde en minimumsstandard for omsorg for sine barn? Hvilken hjelp kan bidra til at familier går fra å være såkalte høyrisikofamilier til å kunne leve ordinære familieliv? Denne 2. utgaven av Barn i risiko gir en oppdatering av forskningen på de mest risikoutsatte barn og unge. Forfatteren beskriver de viktigste risiko- og beskyttelsesfaktorene som påvirker barns og unges oppvekst og livskvalitet. Du finner praksisnære eksempler, konkrete sjekklister og forslag til tiltak som kan hjelpe barnet med å få en bedre omsorgssituasjon. Boka er nødvendig for alle som jobber med barn, unge, familier og voksne som har omsorg for barn.

...sbrukende foreldre har økt risiko for utvikling av psykiske og somatiske lidelser ... PDF Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk ... . Det er også stor risiko for at barn i rusmisbrukende familier opplever omsorgssvikt, vold eller overgrep («Fra bekymring til handling », Forebygging.no). Risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer. ... - Det er klart astma har mange grader, og mange barn vokser det av seg. Det regnes som en kronisk lungesykdom, fordi symptomene forverres hvis man får en infeksjon, eller ved fysisk aktivitet, ... Barn i risiko - skadelige omsorgsbetingelser . 9 Barns behov for hjelp • Et ... Barn i risiko - Øyvind Kvello - innbundet(9788205459816 ... ... ... Barn i risiko - skadelige omsorgsbetingelser . 9 Barns behov for hjelp • Et skille mellom psykisk uhelse/psykiske vansker versus psykiske lidelser . 10 (… forts.) • Norske studier viser at forekomsten av psykiske lidelser er lik om barnet er i førskolealder (fra 4 år av), barne- eller Denne artikkelen har undersøkt studenters erfaringer fra en videreutdanning om barn i risiko. Funnene viser at økt kunnskap og arbeidet i veiledningsgruppene har endret studentenes praksis i omgang med sårbare barn og deres foreldre i barnehagen. Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogisk personale Startet opp i 2007 med støtte fra Psykisk helse i kommunen Er nå implementert i kommunenes handlingsplan, PPTs systemarbeid overfor barnehager, samarbeid med barnehagekontoret; tilby studiet som en del av Boken handler om barn og unge som lever i risiko de som er utsatt for omsorgssvikt, mishandling, overgrep og utnyttelse. Hva er de sikreste tegn på at barn utsettes for omsorgssvikt, seksuelle overgrep eller mishandles? Hva er gode prosedyrer for håndtering av barns skjebne når de er i alvorlig r... Barn i risiko (Innbundet) av forfatter Øyvind Kvello. Sosialt arbeid. Pris kr 672 (spar kr 127). «Barn i risiko - skadelige omsorgssituasjoner» er skrevet av Øyvind Kvello. Kvello er forsker ved RBUP Øst og professor II i psykologi ved UiT. 1.utgave av denne boken kom i 2010. Førsteutgaven og denne utgaven fra 2015, bygger på den tidligere... Videre vil kunnskap om utredning og det kliniske bilde av barn som har medfødte russkader bli presentert m.m. Årets fordragsholdere: Kerstin Söderström; cand psychol og PhD. Barnepsykolog og forsker ved Høgskolen i Lillehammer, og prosjektleder for behandlingslinjen for gravide, sped- og småbarn i psykososial risiko ved Sykehuset Innlandet HF...