Prosjektledelse E-bok


Prosjektledelse - Jan Terje Karlsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-12-16
FORFATTER: Jan Terje Karlsen
ISBN: 9788215026497
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,57

FORKLARING:

Dette er en grundig innføring i prosjektarbeid. Boken gir en helhetlig gjennomgang av så vel prosjektprosessen som de teknisk-metodiske aspektene med prosjektarbeid.«Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering» dekker alle de viktigste emnene i faget på en klar og oversiktlig måte. Boken er rik på praktiske eksempler fra ulike bransjer, og leseren får illustrert alle aspektene ved prosjektarbeid ved hjelp av gjennomgående case. Denne 4. utgaven er gjennomgående revidert og faglig oppdatert. Nye aktuelle eksempler og case er tatt med. Det er utarbeidet støttemateriell til både studenter og forelesere som ligger gratis tilgjengelig på www.universitetsforlaget.no/prosjektledelse. Med sin klare struktur og gode øvelser til hvert kapittel henvender «Prosjektledelse» seg i første rekke til studenter, men boken vil også være nyttig for alle som jobber i og med prosjekter. Prosjektmedarbeidere vil kunne bruke boken som guide og oppslagsverk for å lære seg teknikker for å håndtere de daglige utfordringene eller for å øke sin forståelse av prosjektets betydning for å realisere virksomhetens strategi og gevinst.

...osjektledelse.org Bankforbindelse: DnB 1506 ... Utdanning og kurs i prosjektledelse - Kursguiden.no! 2020 ... .21.83397 VIPPS: 13791 Organisasjonsnummer: 897616742 Kunnskaper En student som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse har kunnskap knyttet til sentrale teorier, prosesser, metoder og verktøy innenfor fagområdet. Videre har studenten kunnskap om fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet. Studenten skal vite hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av relativt kortvarig og mer ukjent karakter. Bli en bedre prosjektleder! Lær av NTNU ... Teknas prosjektskole: Kurs i prosjektledelse/prosjektstyring ... . Bli en bedre prosjektleder! Lær av NTNU som har Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse. Faget Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper om og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter faget kunnskap om aktiv deltakelse i og ledelse av prosjekter. Dette er et fag du kan ta som nettstudier ved siden av din daglige jobb. Kontakt oss. Tlf: (+ 47) 22 00 25 00 Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo Akersgata 13, 0158 Oslo Kontoret er inntil videre stengt for publikumshenvendelser. Teknas prosjektskole er en samling av kurs i prosjektledelse og prosjektstyring. Få oversikt over kurs og faginnhold her. Hvorfor Prosjektledelse? En betydelig del av verdiskapningen finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangement til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektledelse er en disiplin som dreier seg om å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbeid utført av et team av prosjektdeltakere for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier. Et prosjekt er...