Rus og avhengighet E-bok


Rus og avhengighet - Jørg Mørland, Helge Waal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-11-10
FORFATTER: Jørg Mørland, Helge Waal
ISBN: 9788215021683
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,62

FORKLARING:

Dette er en ny og viktig medisinsk lærebok om rus og avhengighet.Forfatterne forklarer hva rusavhengighet er, hvordan det arter seg og hvordan man kan behandle det. Nevrobiologisk forskning har gitt økt biologisk og farmakologisk innsikt som forfatterne integrerer i en psykososial forståelse av rusmiddelproblemer og avhengighetsutvikling. Denne forståelsen gir et best mulig grunnlag for behandling og forebygging av rusproblemer. De presenterer også en grundig oversikt over alle rusmidler og hvordan de virker på hjernen og kroppen.Rusproblemene i samfunnet øker. Samtidig plasserer helsereformer og forvaltningsreformer et entydig tiltaksansvar på primærhelsetjenesten og sosialtjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har ført til opprettelsen av en ny hovedspesialitet for leger i «Rus- og avhengighetsmedisin», hvilket aktualiserte denne læreboken.Boken er interessant for flere målgrupper: medisinstudenter, leger under spesialisering, allmennleger som får økende oppgaver på området, og leger i tilgrensende spesialiteter som psykiatri, samfunnsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi og nevrologi, samt helse-og sosialfaglige profesjoner innenfor rusfeltet og andre med særlig interesse for kunnskap på rusområdet.

...øgnseksjonenes målgruppe er fra 18 år ... Rusbrukslidelser - FHI ... . Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Nasjonal faglig retningslinje. Hva er nasjonal faglig retningslinje? KAPITTEL: 1. Brukermedvirkning i rusbehandling. KAPITTEL: 1.1. Brukermedvirkning. Individuell plan. Rett til informasjon og opplæring. Barn og unge med store lære- og atferdsvansker i grunnskolen er overrepresentert blant pasienter med skadelig bruk eller avhengighet av narkotika (Lauritzen, 2012; Lauritzen, 1997). Skolen er derfor vesentlig for å fang ... Rus og avhengighet - helsenorge.no ... . Skolen er derfor vesentlig for å fange opp tidlige problemer og for å styrke faglige tilbud og psyko­sosiale tiltak. Voksenavdelingen tilbyr døgnopphold for pasienter fra 25 år og oppover, med rus og evt. samtidige psykiske lidelser. Avdelingen har 13 sengeplasser i ordinær avdeling. Avdelingen har også 4 rusakuttplasser. Mange tjenester og tilbud er endret som følge av den pågående covid-19-pandemien. Nedenfor finner du informasjon om kommunens helsetilbud til mennesker med rusmiddelbruk- og avhengighet. Psykisk syke og rusavhengige voksne. Kommunens helsetjeneste for psykisk helse og rus er operativ. Rus- og avhengighet - mentaliseringsbasert terapi (MBT) R: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling: Rus- og avhengighet - poliklinisk behandling: Psykisk helse og rus; Rus og avhengighet; Rus og avhengighet. Tilbud til rusavhengige; Informasjon til pårørende; Barn som pårørende; Ruskoordinator; Rustelefon; ROS-team; Rusomsorg for ungdom; Ruspolitisk handlingsplan i Rauma (PDF, 924 kB) Dagsenter psykisk helse; Psykisk helse og mestring; Fant du det du lette etter? Ja Nei ... Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk skal stimulere til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, deres pårørende og samarbeidspartnere. Rus og avhengighet Nannestad kommune tilbyr flere tjenester og aktiviteter til deg som har utfordringer med bruk eller avhengighet til medikamenter, alkohol, illegale rusmidler eller spill. Familie og pårørende kan også ta kontakt for råd og veiledning. Behandling for rus og avhengighet med Unicare 12Trinn. Unicare 12Trinn tilbyr behandling av ulike former for avhengighet ved vårt rehabiliteringssenter på Fanafjellet i Bergen. Vi har verktøyene og kompetansen for å hjelpe deg. Du kan når som helst ringe oss anonymt på 08412 eller 55 11 45 10. Samtidig rusbruk og psykiske helseplager ser ut til å øke i omfang, og vies i større grad oppmerksomhet. Slike tilstander skaper alvorlige konsekvenser både på individ- og familienivå, i nettverk og lokalsamfunnet, men også når det gjelder folkehelsen, og dermed også for den generelle samfunnsøkonomien. Avhengighet til sosiale nettverk, sjekke-apper, tekstmeldinger og beskjeder som kan utvikle seg til at virtuelle, online venner blir viktigere enn virkelige relasjoner. Vi kan se par som sitter sammen på en restaurant og overser hverandre og er opptatt med smarttelefonen i stedet. Fagmedisinsk forening for rus- og avhengighet. NFRAM (Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Meld deg inn i NFRAM. Aktuelt. Flere saker. Snarveier. Faglige retningslinjer . Lenker . Dokumenter . Anbefalt litteratur ... Problemer med illegale rusmidler, rus og avhengighetsbehandling, Avdeling for rus og avhengighet: P: Illegale rusmidler: Illegale rusmidler: Illegale rusmidler: Illegale rusmidler: Problemer med vanedannende legemidler, rus og avhengighetsbehandling, Avdeling for rus og avhengighet:...