Utvikling av relasjonskompetanse E-bok


Utvikling av relasjonskompetanse - Anne-Marie Aubert, Inger Marie Bakke pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-27
FORFATTER: Anne-Marie Aubert, Inger Marie Bakke
ISBN: 9788205500754
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,16

FORKLARING:

Relasjonskompetanse i hjelpende relasjoner innebærer å møte den andre med respekt slik at den enkeltes verdighet som menneske ivaretas. Utvikling av egen relasjonskompetanse er en livslang prosess. Denne boken viser hvordan systematisk refleksjon over egne opplevelser og erfaringer kan bidra til økt innsikt i egne forutsetning for samhandling, samtidig som evnen til å ta den andres perspektiv utvides. Berørthet som innfallsvinkel til læring og utvikling, utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter i utdanning og yrke. Utvikling av relasjonskompetanse viser hvordan samspillsobservasjon, skriftlighet og veiledning gir mulighet for den enkelte til å komme i kontakt med og utforske seg selv og egne opplevelser innen trygge pedagogiske rammer. I denne andre utgaven av boken er begrepet relasjonskompetanse utvidet og nyansert. I tillegg er erfaringer med bruk av narrativer og biografiarbeid i emosjonelle læreprosesser inkludert.

...il forståelse og rom for læring», er skrevet av Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakken ... Egen relasjonskompetanse på dagsorden | Gyldendal Akademisk ... .Aubert er dosent i tverrfaglig veiledning og Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk, begge ansatt ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet. anne-marie aubert og inger marie bakke. utvikling av relasjonskompetanse nøkler til forstĂĽelse og rom for lĂŚring. Utvikling av relasjonskompetanse (2. utg.).indd 3 Lærerens og ledelsens relasjonskompetanse er avgjørende for både elevene ... Utvikling av relasjonskompetanse - «Det er vanskelig å ... ... . utg.).indd 3 Lærerens og ledelsens relasjonskompetanse er avgjørende for både elevenes læring, god vurderingspraksis og utvikling av læringsmiljøet. Utvikling av gode relasjoner til alle elever og emosjonell støtte i læringsarbeidet gjør at klimaet i klassen blir trygt. Boka «Utvikling av relasjonskompetanse.Nøkler til forståelse og rom for læring», er skrevet av Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakken.Aubert er dosent i tverrfaglig veiledning og Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk, begge ansatt ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet. I en tid hvor ny teknologi er tilgjengelig for de fleste virksomheter blir gode relasjonelle ferdigheter et stadig viktigere konkurransefortrinn. Toppledelsen og støttetjenester som HR må derfor øke relasjonskompetansen til sine ansatte gjennom lederutvikling og utvikling av velfungerende team. Relasjonskompetanse skaper ikke bare ekstra verdi for kunder og kolleger. Utvikling av relasjonsledelse og relasjonskompetanse Førelesar: Jan Spurkeland Organisasjon: Sogn og Fjordane Styrarkonferansen 2017 i Loen Å lede et mangfold av mennesker. ... Påvirker: - all vår utvikling - all vår lykke - all vår helse - mye i vår fagutvikling - mye i vår sosiale utvikling - alle våre fredsopplevelser Kjøp Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse fra Cappelendamm Psykisk helsearbeid- teorier og arbeidsmåter er skrevet for deg som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid på Fagskolen HS. Boka omhandler utbredelse og klassifisering av psykiske lidelser og relaterte tilstander, arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid, behandlings- og omsorgsmodeller, samt tiltak. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. ... Det må være kvalitet i samspillet for å skape utvikling. Mange snakker om og er opptatt av begrepet kvalitet. Kjøp 'Kommunikasjon og samarbeid, utvikling av relasjonskompetanse' av Lars Gunnar Lingås fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788204096661 Med relasjonskompetanse menes en rekke dimensjoner sammensatt av et sett ferdigheter, viktige holdninger, kunnskaper og evner som alle bidrar til realisering av målet, å mestre relasjonsledelse. Samlet sett ivaretar de 14 dimensjonene menneskeorientering, kommunikasjonsferdigheter, lederholdninger, emosjonell kompetanse, coachende lederstil, konflikthånd...