Kvalitative metoder E-bok


Kvalitative metoder - May-Len Skilbrei pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-01
FORFATTER: May-Len Skilbrei
ISBN: 9788245022841
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,38

FORKLARING:

Denne boka gir en innføring i kvalitative metoder og forklarer hva slags kunnskap de kan gi. Den har en unik praktisk vinkling ved at den steg for steg guider leseren gjennom hele forskningsprosessen. Målet er å gjøre leseren i stand til å planlegge og gjennomføre et faglig solid forskningsarbeid. Boka trener også opp evnen til å vurdere andres forskningsarbeider. Kvalitative metoder skaper kunnskap som er rik på detaljer og kontekst. Nærheten og sensitiviteten i relasjonen til forskningsobjektet stiller forskeren overfor noen særlige faglige og etiske utfordringer. Det er et krav til all forskning at den skal være etisk forsvarlig, og et sentralt poeng i boka er at etikken må være integrert i alle ledd i forskningsprosessen. Forskningens begrunnelse, innhold og konsekvenser krever vedvarende etiske refleksjoner. Den språklige formidlingen av analytiske innsikter er spesielt viktig i kvalitativ forskning. I boka legges det stor vekt på skrivingens betydning som en gjennomgående aktivitet i forskningsarbeidets ulike faser. Skrivingen er dessuten viktig for forskerens egen tankeprosess.Boka er skrevet for studenter og andre som skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse og skrive en fagtekst basert på denne, for eksempel refleksjonsnotat, hjemmeeksamen, rapport, bacheloroppgave eller masteroppgave. May-Len Skilbrei er sosiolog og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Skilbrei forsker og underviser i temaer som migrasjon, prostitusjon, seksuell vold og betydningen av kjønn. Hun har gjennomført feltarbeid, intervjustudier, spørreundersøkelser og dokumentstudier innenfor disse områdene. Skilbrei har i mange år undervist i kvalitative metoder på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

... og samfunnsfenomener. Mønstre som kan komme frem ved bruk av en metode, kan suppleres, bekreftes eller motsies av funn via andre metoder ... Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag ... . Et eksempel kan være at man samler inn kvantitative og kvalitative data i et intervju, analyserer disse hver for seg, blander og tolker data og bruker resultatene til å svare på et forskningsspørsmål (11). Boken bygger på Thagaards undervisning i kvalitative metoder gjennom mange år, og den er velegnet for studenter i metode på høgskole- og universitetsnivå. Hovedformålet med boken er å gi en forståelse av den kvalitative metodens egenart og vitenskapsteoretiske grunnlag. Kvalitative metod ... 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder ... ... . Hovedformålet med boken er å gi en forståelse av den kvalitative metodens egenart og vitenskapsteoretiske grunnlag. Kvalitative metoder i profesjonell praksis. Forskergruppen retter fokus mot forskning på profesjonell praksis med en særlig orientering mot metodiske grunnlagsspørsmål, kritisk refleksjon og metodeutvikling innen samfunnsvitenskap og humaniora....