Kontraktsrett og obligasjonsrett E-bok


Kontraktsrett og obligasjonsrett - Kåre Lilleholt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-06-29
FORFATTER: Kåre Lilleholt
ISBN: 9788202558086
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,10

FORKLARING:

Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten, med vekt på oversyn, omsyn og utsyn. Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett.

... artiklar inom det förmögenhetsrättsliga området i allmänhet och det kontraktsrättsliga fältet i synnerhet ... Kontraktsrett og obligasjonsrett av Kåre Lilleholt (Heftet ... ... . Lilleholt, Kåre: Kontraktsrett og obligasjonsrett, Cappelen Damm Akademisk 2017. Boken gir en oppdatert, konsis, systematisk og svært velskrevet fremstilling av kontrakts- og obligasjonsretten. Den dekker både grunnleggende avtalerett (del II, III og VI), alminnelig kontrakts-/obligasjonsrett (del IV og V) og pengekravsrett (del VII). Kontraktsrett (avtalerett og obligasjonsrett) handlar om reglane om inngåing av avtalar og om innhaldet i ytep ... Nordisk obligasjonsrett og dens betydning for norsk ... ... . Kontraktsrett (avtalerett og obligasjonsrett) handlar om reglane om inngåing av avtalar og om innhaldet i yteplikter bygde på kontrakt og andre yteplikter. Oppgavesamlingen retter seg mot viderekomne studenter i kontraktsretten på de juridiske fakultetene ved universitetene i Bergen, Tromsø og Oslo. Boken er for deg som tar faget Kontraktsrett 2 ved Universitetet i Bergen, faget Obligasjonsrett til 3. avdeli Under denne kategorien finner du kurs, som henvender seg til advokater og jurister, som i det daglige arbeider med kontraktsrett. Samtlige kurs kan godkjennes i forbindelse med den obligatoriske etterutdanningen for advokater. Kontraktsrett og obligasjonsrett Av Kåre Lilleholt. Sammendrag. Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala. Kjøp Kontraktsrett og obligasjonsrett fra Cappelen Damm Undervisning Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala. Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Undervisning - tid og sted - Obligasjonsrett (kontraktsrett og pengekravsrett) (JUR3000, 1. semester, vår 2006) Forelesninger i obligasjonsrett. Mandag 16. januar kl. 14:15 -16:00, Misjonssalen Tullinsgate 4. Tirsdag 17. januar kl. 14:15 -16:00, Misjonssalen Tullinsgate 4 Kjøp Kontraktsrett og obligasjonsrett fra Tanum Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala. Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala.Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett ... Obligasjonsrett 22 Produkter ... Innføring og oppgavesamling i kontraktsrett Peter Christian Frølich Hans Nyvold Kjellby. kr 459. Legg i handlekurv ... Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nye utgivelser og nyheter fra oss. Meld deg på nyhetsbrev. De ulovfestede reglene som berører både kontraktsrett og obligasjonsrett har en viktig plass og kan hentes fra ulike rettskilder som alle skal søke for å finne den beste og riktigste løsningen - eksempelvis analogi, utvidende/innskrenkende tolkning, rettspraksis, kontraktspraksis, handelsbruk og juridisk litteratur. Kontraktsrett. Store deler av forretningslivet reguleres av kontrakter. Kontraktsrett omhandler avtaleparters inngåtte avtaler, hvordan disse skal tolkes og gjennomføres i praksis. I jussen omtales ofte kontraktsrett som obligasjonsrett, med dette forstås læren om skyldforhold. Kontraktsrett krever god kjennskap til gjeldende lover og regler. Særlig avtaleloven er sentralt. Oppstår det kontraktsbrudd eller en tvist knyttet til en kontrakt, er utgangspunktet at vi forsøker å løse saken i minnelighet eller ved hjelp av mekling. Noen ganger er det ikke mulig med minnelig løsning, og saken må inn i rettsapparatet. Kontraktsrett og obligasjonsrett av Kåre Lilleholt: Utdrag Innholdsfortegnelse og utdrag fra kapittel 1 Kontraktsrett og obligasjonsrett av Kåre Lilleholt: Utdrag Framst...