Profesjonelle barnesamtaler E-bok


Profesjonelle barnesamtaler - Kari Marie Trøften Gamst pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-25
FORFATTER: Kari Marie Trøften Gamst
ISBN: 9788215026961
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,6

FORKLARING:

Vi får kunnskap om hvordan voksnes kommunikasjonskompetanse bidrar til at barnet kan formidle kunnskap om seg selv og sin virkelighet. Det forutsetter gode måter å kommunisere med barn på. Det handler om mer enn barns rett til å bli hørt, det handler om hvordan barnet blir hørt. I denne praksisnære og forskningsbaserte boken får vi kunnskap om hvordan voksnes kommunikasjonskompetanse bidrar til at barnet kan formidle kunnskap om seg selv og sin virkelighet. Det forutsetter gode måter å kommunisere med barn på. Det handler om mer enn barns rett til å bli hørt, det handler om hvordan barnet blir hørt. Boken gir en konkret og systematisk beskrivelse av kommunikasjon med barn i profesjonelle, strukturerte situasjoner gjennom Den Dialogiske Samtalemetoden (DCM) som er utviklet for å gjennomføre profesjonelle samtaler med barn. Forfatteren viser hvordan den voksne i en dialogisk prosess kan gi barn generelt, og utsatte barn spesielt, optimale muligheter til å fortelle om erfaringer, tanker, opplevelser og synspunkter om selvopplevde hendelser, påkjenninger, overgrep, omsorgssvikt og andre traumatiske erfaringer. Den Dialogiske Samtalemetoden er særlig godt egnet for det juridiske og barnefaglige praksisfeltet, fra tilrettelagte avhør av barn og asylintervjuet, til barnevernssamtalen og samtaler med barn i pedagogiske og helsefaglige sammenhenger, der målet er å gi barn gode forutsetninger for å fortelle om vanskeligheter de opplever. Mange har også nytte av den Dialogiske Samtalemetoden i mer hverdagslige samtaler med barn. Siden førsteutgaven kom har denne samtalemetoden blitt benyttet i svært mange tjenester og avhør med gode resultater, og mange har fulgt opplæringsprogrammet. Se www.barnesamtalen.no. Andreutgaven er oppdatert med ny kunnskap og nye eksempler. Boken er godt egnet både for studenter og praktikere som gjennomfører samtaler med barn i sitt profesjonelle arbeid.

...i får kunnskap om hvordan voksnes kommunikasjonskompetanse bidrar til at barnet kan formidle kunnskap om seg selv og sin virkelighet ... Barnesamtaler - Barnehage.no ... . Det forutsetter gode måter å kommunisere med barn på. Det handler om mer enn barns rett til å bli hørt, det handler om h I begrepet profesjonelle barnesamtaler bør det ligge en samtalepraksis som ikke er tilfeldig, men bevisst valgt. Vi tilbyr et forskningsbasert opplæringsprogram for å styrke barnevernets kompetanse i å snakke med barn, som er tilpasset de spesifikke arbeidsoppgavene og kravene til samtaler med barn i barnevernet. Kjøp 'Profesjonelle barnesamtaler, å ta barn på alvor' av Kari Marie Trøften Gamst fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har f ... Barnesamtalen - DCM ... . Kjøp 'Profesjonelle barnesamtaler, å ta barn på alvor' av Kari Marie Trøften Gamst fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215026961 Profesjonelle barnesamtaler å ta barn på alvor. Kari Trøften Gamst. Når barn får anledning til å være informanter om egen virkelighet, kan det avdekkes forhold som gir bedre forståelse for barnets situasjon. Dette er ... De ansatte i barnehagen lærte også mye om barnesamtaler. Men det er det som skjer etterpå, som skaper kvalitet. Endringen vi gjør s...